Võrdse töö eest võrdne tasu

Rahvusvaheline Ajakirjanike Föderatsioon (IFJ) käivitas ülemaailmse kampaania #PayMeEqual (maksa mulle võrdselt), kutsudes kogu maailma meediat korraldama oma uudistetoimetustes palgaauditeid ja tegutsema soolise palgalõhe kõrvaldamiseks. Aeg on lõpetada ajakirjanduses sooline palgalõhe.

Võrdne palk tähendab, et naised ja mehed peaksid saama võrdse töö eest võrdset tasu. Sooline palgalõhe on hinnanguliselt 23%, seega teenivad naised keskmiselt 77%  sellest, mida teenivad mehed.

Sooline palgalõhe ei ole seotud naiste madalama kvalifikatsiooniga, vaid sellega, et nende juurdepääs on kõrgelt tasustatud ametikohtadele piiratud ja ajakirjandus pole  selles ebaõigluses erand.

Möödunud aasta jaanuaris sai BBC saatejuht, Riikliku Ajakirjanike Liidu (NUJ) liige Samira Ahmed silmapaistva võidu BBC üle võitluses võrdse palga eest – talle maksti kuus korda vähem kui tema meespartnerile.

Takistused võrdsel tasustamisel hõlmavad ka jagatud vanemliku vastutuse puudumist ja asjaolu, et liiga vähe on vastu võetud kollektiivlepinguid, milles on kindlad sätted naiste ja meeste palgaerinevuste vähendamiseks ning töö- ja pereelu tasakaalustamiseks.

Naisi mõjutanud ka ebaproportsionaalselt Covid-19 kriis, mis süvendab veelgi soolist ebavõrdsust, sest katsed saavutada võrdsed palgad õigusaktide või läbirääkimiste teel on külmutatud.

Paljude ajakirjanike liitude jaoks on palgaerinevuste vähendamise läbirääkimistel põhitakistuseks info puudumine sooliste andmete alusel ja palga läbipaistvus.

“Vajame uudistetoimetustes konkreetseid palgaauditeid, et aidata vähendada soolist palgalõhet,” ütles IFJ soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esimees Maria Angeles Samperio. “Vaid vähesed meediaettevõtted tagavad palga ja boonuste täieliku läbipaistvuse ning meie kui ametiühingute ülesanne on väljaandjaid panna vastutama ja palkasid avalikustama, et hinnata, kas kõik töötajad olenemata soost saavad võrdse töö eest võrdset tasu”.   

IFJ käivitab koostöös Wageindicator’iga ülemaailmse uuringu, et dokumenteerida soolist palgalõhet riiklikul tasandil ja toetada oma liikmesorganisatsioone võrdse palga nõudmistes. Uuringut saavad kasutada kõik ajakirjanikud, et võrrelda oma palka sarnastel ametikohadel töötajatega.

“Uuring aitab IFJ liikmesliitudel võidelda võrdse palga ja võimaluste eest,” ütles IFJ president Younes Mjahed. “Ebaõiglase tasu või diskrimineerimise kohta kaebuse esitamine nõuab julgust ja peame tagama, et liidud on oma liikmete toetamiseks informatsiooni ja muu vajalikuga hästi varustatud”.

Teised meetmed ajakirjanduses soolise palgalõhe kaotamiseks hõlmavad peresõbralike töökohtade arendamist, seadusemuudatusi palga läbipaistvuse parandamiseks, näiteks ettevõtte tasustamisauditite, palgauuringute, võrdõiguslikkuse kavade ja sissetulekute aruannete kaudu.

Kampaania toetamiseks kutsub IFJ oma liikmeid jagama sotsiaalmeedias lugusid võrdse palga võitudest, kasutades selleks #PayMeEqual.

Kampaaniaga saab liituda siin #PayMeEqual.
Intervjuu BBC ajakirjaniku Samira Ahmediga:
Equal pay: “700 BBC women have had pay rises since my case”

Foto IFJ: Samira Ahmed

Jaga: