Vabariigi President kuulutas välja Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise

Foto: Mattias Tammet/VPK

Vabariigi President Kersti Kaljulaid kuulutas 25. septembril välja seaduse, millega ratifitseeritakse naistevastase ning perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsioon ehk nn Istanbuli konventsioon.

„Naistevastane vägivald pole mingi perekonna siseasi vaid kriipiv ühiskondlik probleem. Konventsiooniga liitumisega anname selge ja tugeva sõnumi selle kohta, et meie ühiskond ei tolereeri naistevastast vägivalda. Tegelikult ei tohiks meie ühiskonnas olla ruumi vägivalla ühelegi vormile. Selle jaoks on vaja möödavaatamiskultuur asendada märkamiskultuuriga ja tõsta üldist teadlikkust, aga lisaks peab seda toetama ka seadusandlus,“ ütles president Kaljulaid seadust välja kuulutades.

Konventsiooni eesmärk on kaotada naiste, sealhulgas alla 18-aastaste tütarlaste vastu suunatud vägivald, mis on meeste ja naiste jätkuva ebavõrdsuse üks algpõhjus.

Jaga: