Sooline tasakaal ja kodanikuühiskond

Head naistoimetajad!

Olete oodatud osa võtma ENUTi ümarlauast ja teabepäevast “Sooline tasakaal ja kodanikuühiskond” 29. aprillil kell 11.00 Tallinnas Nordic Hotel Forumis.
Samas kuulutatakse välja ka selle aasta parima sooteadliku MTÜ konkursi võitja. Kava manuses.

Osavõtust palume teatada hiljemalt 27. aprilliks enut@enut.ee või telefonil 640 9173.

Parimate tervitustega

Reet Laja
ENUT juhatuse esinaine
51 82 818

KAVA

Ümarlaud

10.30 – 11.00 Kogunemine ja tervituskohv
11.00 – 11.15 Avasõnad, Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse esinaine
11.15 – 11.40 Riigi tegevused soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas 2011, Kadi Katharina
Viik, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja
11.40 – 12.00 Soovitused Eesti MTÜdele naiste ja meeste võrdõiguslikkuse jälgimisel
arengukoostöös, Kadri Aavik, ENUT projektijuht
12.00 – 12.30 Konkursi „Parim sooteadlik MTÜ“ võitja väljakuulutamine ja autasustamine
12.30 – 13.15 Lõuna

Teabepäev

13.15 – 13.45 Eestkoste tegevuse suutlikkuse tõstmisest mittetulundusvaldkonnas,
Urmo Kübar, EMSLi juhataja
13.45 – 14.15 HEAK MTÜsid toetamas, Kaido Kallikorm, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
(HEAK) MTÜde konsultant
14.15 – 14.45 Häirenupu teenusest, Tiina Ristmäe, MTÜ Naabrivalve
14.45 – 15.15 Väike on jätkusuutlik, Maari Põim, ENUT
15.15 – 16.00 Soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku edasised tegevussuunad –
arutelud töögruppides ja kokkuvõtete tegemine

Üritus on osavõtjatele tasuta.

Ümarlaud toimub projekti „Meeste ja naiste potentsiaali võrdväärsem rakendamine ühiskonnas“ raames. Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu.
Teabepäev toimub projekti „Üheskoos sooliselt tasakaalustatud ühiskonda“ raames. Rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Üritust toetab Friedrich Eberti Fond.

Jaga: