SEMINAR EESTI NAISKIRJANDUSEST

Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi

SEMINAR EESTI NAISKIRJANDUSEST

21. mail kell 14.30-16.30
ruumis U-649, Uus-Sadama 5

Seminari eesmärk on tutvustada naiskirjanduse mõiste tähendust ning keskendada tähelepanu eesti naiskirjanike loomingu peamistele teemadele ja problemaatikale viimase kümne aasta jooksul. Arutleme naiskogemuse, naishääle ja naisidentiteedi kujutamise üle kirjandustekstides; küsime, keda näevad naisautorid oma lugejaina ning kas nad tunnevad end tänases kirjanduselus tõrjutuna. Eesti filoloogia üliõpilaste ettekandeid kommenteerivad kirjanikud.

KAVA

14.30 Elo Lindsalu. Naiskirjandus – kellele ja milleks.
14.45 Merlin Piirve. Maimu Bergi sõltuvad/sõltumatud naisekujud.
15.00 Erika Pääbus. Naiselik enesekehtestus Eeva Pargi novellides.
15.15 Mari Peegel. „Oma“ ja „võõras“ Kristiina Ehini luuleilmas.
15.30 – 15.45 Kohvipaus
15.45 Karin Pallon. Huntnaine Helga Nõu romaanis „Hundi silmas”.
16.00 Elinor Taluste. Naiskirjaniku portree: Kärt Hellerma.
16.15 Gerli Punison. Elo Viidingu feministlik kirjutus.

Diskussioon jätkub kohvilauas.
Kõik huvilised on oodatud!
Kontaktisik: Elo Lindsalu elo@tlu.ee

Jaga: