Rahvusvaheline meediavabaduse koalitsiooni konverents

Eesti välisministeerium korraldab 9.–10. veebruaril koostöös Inimõiguste Instituudiga Tallinnas kolmanda rahvusvahelise meediavabaduse koalitsiooni konverentsi. Konverentsil arutletakse nii traditsiooniliste kui ka uute meediavabadusega seotud teemade üle, keskendudes desinformatsioonile ja väljendusvabadusele, ajakirjanike kaitsele ning meediavabaduse ja internetivabaduse seostele.

„Meediavabaduse, põhivabaduste ja inimõiguste kaitse nõuab maailmas pidevat tähelepanu ning just sel eesmärgil kogunevad Tallinnas meediavabaduse koalitsiooni liikmed oma aastakonverentsile. Vaba ja sõltumatu meedia on demokraatliku ühiskonna jaoks eluliselt oluline, kuid ajakirjanike töökeskkond kogu maailmas kätkeb endas aina enam ohte,“ sõnas välisminister Eva-Maria Liimets. „Vabas ühiskonnas vajab ajakirjaniku töö uudishimulikku meelt ja vastutustunnet, kuid autoritaarses riigis nõuab sellele lisaks väga suurt julgust ja missioonitunnet. Viimase 20 aasta jooksul on maailmas tapetud üle 1600 ajakirjaniku ja see on karm kriitika üleilmse sõnavabaduse olukorrale,“ lisas ta.

Vaatluse alla võetakse valeinfo levik. Välisminister rõhutas, et infokanalite rohkus tähendab, et valeinfo levib maailmas kulutulena, seades kohati kahtluse alla demokraatlike institutsioonide eduka toimimise. COVID-19 pandeemia on lisanud väärinfo levikule uusi tahke ja suurendanud valeinfo tehtavat kahju ühiskonnale, mis paneb ajakirjanikud tugeva surve alla. Selle kõige tõttu peab leidma võimalusi valeinfole vastu seismiseks piiramata väljendus- ega meediavabadust.

Ühe olulise teemana keskendub Eesti internetivabadusele. „Uute tehnoloogiate arenguga levib aina enam uudiseid just interneti kaudu, seega on vaba ja ligipääsetav internet sõltumatu meedia seisukohalt äärmiselt oluline,“ sõnas välisminister. „Paraku ei ole interneti piiramise näited meie maailmas erandiks ja seetõttu on kahjuks ka üleilmne internetivabaduse olukord halvenenud,“ lisas ta, viidates kriitilistel aegadel internetivabaduse piiramisele näiteks Myanmaris, Valgevenes ja Ugandas.

Rahvusvahelise meediavabaduse koalitsiooni konverents toob kokku ajakirjanikud ja meediatöötajad, eksperdid, akadeemikud, kodanikuühiskonna, rahvusvahelised organisatsioonid ning valitsuste esindajad kogu maailmast. Konverentsile tuleb ka Nobeli rahupreemia laureaat Dmitri Muratov ja selle patroon on Vabariigi President Alar Karis.

 

Üritusest osalevad meediavabaduse koalitsiooni välisministrid ja konverentsi veerel toimub välisministrite kohtumine.
Meediavabaduse koalitsioon moodustati 2019. aasta juulis ja sinna kuulub 50 riiki.
Rohkem teavet konverentsi kohta: https://mfctallinn.humanrightsestonia.ee/
Rohkem teavet meediavabaduse koalitsiooni kohta: https://mediafreedomcoalition.org/

Lisainfo:
Avalike suhete osakond
press@mfa.ee

Jaga: