Perevägivalla debatt jätkub

Perevägivalla teema kütab ajakirjanduses jätkuvalt kirgi. Allpool mõned näited.
Lugege ja otsustage ise.

Indrek Schwede: vägivaldsed naised
18.06.2009
http://www.postimees.ee/?id=133127

Anna-Maria Penu: aitab naistevastase vägivalla õigustamisest!
19.06.2009
http://www.postimees.ee/?id=133607

Evelyn Sepp: head lapsed kasvavad vitsata
Kuidas on võimalik last kaitsta, kui ei kaitsta tema ema ja nende turvalist kooselu!?
07.07.2009
http://www.postimees.ee/?id=138961

Urve Eslas: pole numbrit, pole probleemi
Kuritegevuse statistikas liigitatakse perevägivald üldjuhul «kehalise väärkohtlemise», vahel «avaliku korra raske rikkumise» või «surma põhjustamine ettevaatamatusest» alla.
07.07.2009
http://www.postimees.ee/?id=138965

Jaga: