Otsitakse vabatahtlikke!

Soolise võrdõiguslikkuse teemalise meediamonitooringu läbiviimiseks Eestis otsitakse vabatahtlikke. Vaja on analüüsida Eesti ajalehti.

Täpsem info ja juhised: ruta.pels@mail.ru
Asjaga on kiire!

Jaga: