Oktoober on üleriigiline meediapädevuse kuu

Üeriigiline meediapädevuse kuu “Meediapädev Eesti 2022″on sel aastal suunatud õpetajatele ja noorsootöötajatele, et teadvustada kriitilise meediatarbimise tähtsust ning jagada vajalikke teadmisi ja oskusi, kuidas meediapädevuse teemat ka oma õpilastega käsitleda.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri Kristi Vinter-Nemvaltsi sõnul on praegusel sõja-ajal ülioluline mõista meie inforuumis toimuvat. “Sõda ei toimu vaid Ukrainas kohapeal, vaid ka inforuumis, millel riigipiire pole,” ütles Vinter-Nemvalts. “Infosõja eesmärk ei ole mitte territooriumi hõivamine, vaid inimeste, nende mõtete ja väärtushinnangute suunamine – olenemata sellest, millisel territooriumil need inimesed elavad. Meediast ümbritsetud maailm nõuab lisaks traditsioonilisele lugemisoskusele ka oskust lugeda multimeediatekste, milles lisaks tekstile ka helid, videod, pildid ja animatsioonid.”

Meediapädevuse kuul  on toimunud ja toimumas sündmusi nii koolides kui ka laiemale üldsusele.

Konkurss “Otsime parimat meediapädevuse õpetajat!

Konkursi käigus ei otsita mitte niivõrd ametipõhist inimest, vaid kedagi, kes olenemata ametinimetusest leidnud aega tegeleda meedia ja info teadlikkuse ning pädevuse edastamisega ja on silma paistnud heade õppemeetoditega. Kaandidaate võivad esitada lisaks noorsootöötajatele ja õpetajatele ka lapsevanemad, õpilased, noortekeskuste noored.
Heast meediapädevuse õpetajast saab anda teada lingi kaudu: Otsime parimat meediapädevuse õpetajat! (google.com) <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckY8K70BXyS0kthe6aTUkjMIVf555BjNRVfaDFUYRDlyO0CA/viewform> .

Kõik õpetajad ja noorsootöötajad on oodatud esimesele haridustöötajate meediapädevuse võrgustiku kohtumisele 26. oktoobril Haridus- ja Teadusministeeriumisse Tartus, kus räägitakse lähemalt õpilaste meediapädevuse arendamisest ning jagatakse praktilisi näpunäiteid hea meediatunni läbiviimiseks. Huvilistel palume registreeruda <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwsh1ExuWSNDKf2vquFJ4zN8wPArFA8H-sz0-yRnLKvSQw8A/viewform?fbclid=IwAR2STwN8u97yZpxVdtLfNSRGXjWPjDM19Fg54i84Ry7vTGxdgNYRRT9Qb94> .

“Meediapädev Eesti 2022” lõpusündmuseks on Eesti Rahvusraamatukogu korraldatav desinformatsiooni aastakonverents “Kuidas võita infosõda koolis?”. Konverents keskendub desinfo levitamisele meetoditele, kanalitele ja viisidele, kuidas seda takistada ning on suunatud eelkõige õpetajatele ja haridustöötajatele.

Meediapädevuse edendamisega tegelevad asutused ja mittetulundusühingud on koondunud ühtseks võrgustikuks. Terve aasta on ajakirjandustudengid- ja vilistlased, ajakirjanikud ja ajakirjanduseksperdid külastanud koole, et eluliste külalistundide abil meediapädevust õpilastele lähemale tuua. Oktoobris toimetavad Tartu Ülikooli tudengid koostöös MTÜ 4Dimensiooni ja Riigikantseleiga Ida-Viru-, Põlva-, Tartu-, Pärnu- ja Jõgeva maakondade koolides.

Meediapädevuse kuud korraldab Haridus- ja Teadusministeerium sel aastal koos Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni tudengitega ja see toimub paralleelselt rahvusvaheliselt tähistatava UNESCO meediapädevuse nädalaga 24.-31. oktoober.

Kõik meediapädevuse kuu sündmused on leitavad Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt. <https://www.hm.ee/et/tegevused/meediapadevus/meediapadevuse-kuu-2022>

Jaga: