Oivalise Ajakirjanduse stipendiumi taotlusvoor

Täna avanes Sihtasutuse Oivaline Ajakirjandus ajakirjandusstipendiumi uus taotlusvoor, mille eesmärk on edendada Eestis uurivat ja ühiskonda põhjalikult mõtestavat ajakirjandust. Ideekavandeid kuni 5000 euro suurusele ajakirjandusstipendiumile saab esitada kuni 21. novembrini.

Sihtasutuse Oivaline Ajakirjandus juhatuse liikme Mari-Liis Rüütsalu sõnul tingivad maailmas toimuvad muutused aina suurema vajaduse uuriva ajakirjanduse järele. „See aasta on ajakirjanduse jaoks erakordne. Eesti lähedal toimuv sõda on mõjutanud kõiki valdkondi alustades poliitikast kuni hariduse ja igapäevase toimetulekuni. Tugeva ja hea sõna kaudu saame mõtestada Eestis toimuvaid arenguid ning muuta meie ühiskonda läbipaistvamaks,“ rääkis Mari-Liis Rüütsalu.

„Kuigi Eestis tehakse juba väga head ajakirjandust, on meie ülesanne anda andekatele autoritele võimalus luua uurivat ajakirjanduslikku sisu, mis nõuab tavalisest rohkem aega ja pühendumist,“ ütles ta.

Sihtasutus on alates 2021. aastast välja andnud 16 ajakirjandusstipendiumit. Iga taotlusvooru väljakuulutamisel antakse ette teemad, millest peab ajakirjanduslik lugu rääkima. „Igal korral valime välja neli kuni viis teemat, mis vajaksid meie hinnangul senisest analüütilisemat ja põhjalikumat lahti kirjutamist. Kuna sel korral nägime vajadust rohkemate teemade järele, otsustasime esile tuua kuus ühiskondlikult olulist teemat: sõda, haridus, võim, koduvägivald, toidujulgeolek ja vaba konkurents,” ütles Rüütsalu.

3000-5000 euro suuruseid stipendiume jagatakse välja kuuel teemal:

  • Euroopa pärast Ukraina sõda
  • Haridus on tasakaalust väljas
  • Peidetud otsetee võimule
  • Koduvägivald
  • Toidujulgeolek
  • Kuidas suurendada Eestis vaba konkurentsi?

Ajakirjandusstipendium makstakse autoritele stipendiumi ideekavandite eest, mille põhjal ajakirjanduslikud käsitlused hakkavad valmima. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada projekt, kus taotleja kirjeldab võimalikult põhjalikult plaanitava ajakirjandusliku uurimuse sisu, eesmärki, kasutatavaid formaate ja plaanitavat eelarvet. Samuti tuleb kirjeldada millal, kus ja kuidas võiks koostatav materjal ilmuda.

Stipendiumile võivad kandideerida nii tegev- kui ka vabakutselised ajakirjanikud hoolimata tööandjast, aga ka erinevate valdkonna eksperdid ning teised kirjutamishuvilised. Ajakirjanduslikes käsitlustes on oodatud erinevate meediumite kasutamine ja nende omavaheline põimimine.

Lugude esmaavaldamise koht on Ekspress Meedia ASi või Õhtuleht Kirjastuse ASi väljaanded. Sihtasutuse juhatuse liikmetel on õigus igas taotlusvoorus otsustada, kellele ja mis ulatuses stipendiume makstakse.

Mõned juba ilmunud lood teemade kaupa:

SA Oivaline Ajakirjandus asutajad on Hans H. Luik, Viljar Arakas ja Siim Tuisk. Sihtasutuse juhtkonda kuuluvad lisaks Rüütsalule veel Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald ja Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov, kes valivad ühtlasi välja ka stipendiumi saajad. Ajakirjandusstipendiume rahastavad Hans H. Luik, Raul Kirjanen, Viljar Arakas ja Hugo Osula perekond ning ajapikku lisandub toetajaid veelgi.

SA Oivaline Ajakirjandus loodi 2021. aastal eesmärgiga anda välja stipendiume, et edendada Eestis uurivat ja ühiskonda sügavuti mõtestavat ajakirjandust. Esimene taotlusvoor avati 2021. aasta jaanuaris.

Täpsem info teemade ja kandideerimistingimuste kohta kodulehel: events.ekspressmeedia.ee/oivalineajakirjandus

Lisainfo:
Mari-Liis Rüütsalu
Sihtasutus Oivaline Ajakirjandus juhatuse esimees
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee
Tel: +372 512 2591

Kadi Kolk
Konsultant
+372 54 55 44 15
kadi.kolk@agendapr.ee

Jaga: