News Media Europe hoiatab Riigikogu Eesti pressivabaduse piiramise eest

News Media Europe (NME), 2200 meediaväljaannet, raadio- ja telejaama ühendav organisatsioon, saatis riigikogu liikmetele kirja, milles väljendab muret mõiste “ülekaalukas avalik huvi” pärast Euroopa andmekaitse määruse rakendamiseks ette nähtud uue isikuandmete kaitse seaduse ajakirjandust puudutavas paragrahvis, kutsub pressivabadust mitte piirama ega üle reguleerima ja loobuma sõna “ülekaalukas” lisamisest isikuandmete kaitse seadusesse.

NME toob välja, et Euroopa andmekaitse määrus nõuab kahe Euroopa põhiõiguste hartas sätestatud õiguse – väljendusvabaduse ning õiguse privaatsusele ja andmete kaitsele – tasakaalustamist. Need kaks õigust ei ole teineteise suhtes hierarhilises seoses. Mõiste “ülekaalukas avalik huvi” rikub aga seda kahe õiguse vahelist mittehierarhilist suhet ja riigi kohustust mõlemat õigust võrdselt kaitsta.

NME juhib tähelepanu, et andmekaitse määruses toodud erandeid, nagu see ajakirjanduse puhul, tuleb tõlgendada laialt. Võttes arvesse väljendusvabaduse kui põhiõiguse tähtsust igas demokraatlikus ühiskonnas, räägib mõiste “ülekaalukas” lisamine seadusesse laia tõlgendamise kohustuse vastu.

Kolmapäeval Riigikogus kolmandale lugemisele tuleva isikuandmete kaitse seaduse kõnealune paragrahv puudutab Eesti ajakirjandusele kehtestatavaid nõudeid, mis on eelnõus karmimad kui nõuab Euroopa õigus. Ehkki Euroopa andmekaitse määrus ütleb, et ajakirjandus saab infot inimeste tegude kohta avaldada vaid juhul, kui eksisteerib “avalik huvi”, siis lisati Reformierakonna ettepanekul veel omadussõna “ülekaalukas avalik huvi”.

Sotsiaaldemokraatide juhatuse liikme Marju Lauristini sõnul on tegemist põhjendamatu ülereguleerimisega, mis kõneleb soovist ajakirjandusvabadust piirata. “Olin europarlamendis kõnealuse määruse üks autoreid ning olen hämmingus, et mõni poliitiline jõud Eestis tahab meid tõugata Ungari ja Poolaga sarnase sõnavabaduspiirangute suunas,” lausus Lauristin.
Sotsiaaldemokraatide juhatus ei toeta nõuete karmistamist, sest see viiks Eesti eemale demokraatliku õigusriigi aluspõhimõtetest.

Euroopa Liidu andmekaitse määrus on jätnud iga liikmesriigi otsustada, milline on tasakaal ajakirjandusvabaduse ja selle vahel, et säiliks õigus isikuandmete kaitsele.

Foto VisualHunt.com

Jaga: