Naiste ettevõtluse konverents “Hoogu naisettevõtlusele!”

19. novembril ministeeriumite ühishoones Väike-Ameerika 1, Tallinn.

Mis toimub?

Päeva jooksul on võimalik tutvuda ettevõtete ja ettevõtjatega ettevõtluskohvikus, saada nõu ettevõtlusega alustamise, rahastusvõimaluste jm kohta, kuulata ettekandeid ja kogemusi nii värskematelt ettevõtlusesse tulnutelt kui sellega juba pikalt tegelenud naistelt. Kohal on ENUTi pop-up raamatukogu, kust on võimalik lugeda ja koju laenutada ettevõtlusega seotud kirjandust.

  • ettekanded
  • diskussioon
  • ettevõtluskohvik
  • pop-up raamatukogu

 

Info päevakava, esinejate ja kõige muu kohta
leiate alljärgnevale nupule vajutades:

 

Info ja registreerimine
Jaga: