„Murdke soolised stereotüübid, andke andekatele võimalus“

Tule EENA seminarile

„Murdke soolised stereotüübid, andke andekatele võimalus“

KAVA

13.-15. august 2008
Meriton Grand Hotell, Tallinn Toompuiestee 27
Panorama saal

13.august, kolmapäev

09.00 Sissejuhatus ja projekti tutvustus
10.00 Kuidas ära tunda soolist diskrimineerimist?
11.00 Kohvipaus
11.30 Juhtumite analüüsimine rühmades
12.30 Lõuna
14.00 Seadusandlus Eestis ja ELis
14.30 Soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete rakendamise meetodid
15.30 Kohvipaus
16.00 Päeva kokkuvõte. Küsimused, vastused

14.august, neljapäev

09.00 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine – kasulik nii tööandjale kui töötajale
10.30 Kohvipaus
11.00 Kuidas analüüsida ettevõtte olukorda lähtudes soolise võrdõiguslikkuse põhimõtetest?
12.00 Lõuna
13.30 Rühmatöö
14.30 Statistika Eestis ja mujal maailmas
15.00 Kohvipaus
15.30 Juhtumid Eesti ettevõtetes
15.45 Rühmatöö
16.30 Päeva kokkuvõte, küsimused vastused

15.august, reede

09.00 Töö ja pereelu ühildamine tagades soolised võrdsed võimalused
10.30 Kohvipaus
11.00 Kuidas ettevõttes töötada välja meetodeid, et vähendada ebavõrdsust?
12.30 Seminari lõpetamine
Jaga: