Madli Vitismann valiti ajakirjanike liidu auliikmeks

Madli Vitismann alustas ajakirjanduses 1976. aastal keeletoimetajana, hiljem sai temast üks Eesti väheseid merendusajakirjanikke.

Aastail 1989-2000 ja 2018-2020 oli ta ajakirja „Meremees“ peatoimetaja, 2000-2010 Balti riikide osakonnatoimetaja Rootsi laevandusajakirjas, teinud 25 aastat kaastööd Rootsi „Eesti Päevalehele“, toimetanud merendusteemat Vikipeedias, administreerinud Merevikit ja andnud keelenõu merekeele nõukojas. Hiljuti pälvis Madli Eesti Mereakadeemia teenetemärgi, millega tunnustatakse isikuid, kes on andnud silmapaistva panuse ja/või omavad erilisi teeneid merenduse valdkonnas ja/või Eesti merehariduse, -kultuuri või teaduse edendamisel.

Ta on silmapaistva staažiga ja pühendunud merendusajakirjanik, kuid samaväärselt staažikaks ja pühendunuks võib teda hinnata, ja mis antud kontekstis eriti oluline, ka tema tegevust EAL juhatuse liikmena -ta on kolmel korral EAL juhatuse liikmeks alates 2011.aastast.

Kui ajakirjaniku tööd saab mõõta avaldatud lugude, saadete, fotode, raamatute jne näol, siis panus EAL juhtimisse ja ühtlasi juhatuse tegevusse jääb paljudele liikmetele sageli ja suures osas  märkamatuks.

Madli valdkondadeks juhatuses on olnud peamiselt autoriõiguste kaitse, sh ka pressifotograafide autoriõigused, vabakutseliste ja loomeliitude temaatika. Osaledes erineva tasemega kohtumistel ministrite ja valdkonna juhtidega, seminaridel ja konverentsidel, kõikvõimalikes seaduseloomega seotud aruteludes, on ta alati silma paistnud põhjalikkuse, hea ettevalmistuse ja sihikindlusega. Juhatuses  on tema sõnal ja ettepanekutel kaalu.

Liidu ja liikmete seisukohalt on samuti väga oluline, et kõik need aastad on Madli rangelt silma peal hoidnud liidu raha asjadel – regulaarselt teavitanud juhatust finantside seisust, paigutanud liidu raha turvalistele tähtajalistele hoiustele pankades, seisnud ka juhatuse liikmele eelnenud perioodil meie kinnistu tervikuna püsimise ja väärindamise eest.

Madli Vitismann on ajakirjanike liidu liige aastast 1996 ja samuti naistoimetajate ühenduse asutajaliige.
Kõiki võetud kohustusi on ta alati täitnud suure põhjalikkuse, kohustuse- ja vastutustundega.

Jaga: