Kui digiruumis võetakse sihtmärgiks naisajakirjanik

Tallinnas 9.-10. veebruaril toimuva rahvusvahelise meediavabaduse konverentsi raames toimub arutelu

“Soopõhine desinformatsioon, tehnoloogia ja demokraatia: Kuidas digitaristu ümber korraldamine saab edendada meediavabadust ja luua sooliselt õiglasema maailma”

Kui digiruumis võetakse sihtmärgiks naisajakirjanik, siis satub ohtu kogu sektor. Mis on tehnoloogia roll soopõhises desinformatsioonis? Kuidas meedia ja meediavabaduse kogukond on nii vahetu sihtmärk kui pikaajaliste lahenduste lahutamatu osa?
Sooline ja seksualiseeritud desinformatsioon on veebikiusamise alavorm ning see tõrjub just naisajakirjanikke ja teisi naissoost sotsiaalseid juhtfiguure avalikust arutelust kõrvale murettekitaval määral. See ahistamise vorm kombineerib kolme veebipõhise desinformatsiooni põhitunnust: valskus, halb kavatsus ja kooskõlastus.[1] Näiteks ajakirjanikku ja Nobeli rahuauhinna laureaati Maria Ressat trollitakse massiliselt kui “presstituuti” ja sadu teisi naisajakirjanikke on ähvardatud võltsitud pornograafiliste fotode või muude räpaste piltide levitamisega, kuna nad on võimule vastu hakanud.
Kuna naiste võrdne õigus sõnavabadusele on meediavabaduse ja rahu, demokraatia ning kestliku arengu saavutamisel asendamatu, siis käesolevas sessioonis uuritakse, kuidas soopõhine desinformatsioon on määrava tähtsusega väljakutse ja osa digitaristute – sotsiaalmeedia platvormide, otsingumootorite, internetikaablite, rakenduste poodide ja teiste komponentide– süsteemsest probleemist.
Küsime milliseid kohalikke ja üleilmseid koalitsioone on vaja, et tagada, et digitaristud teeniksid avalikku huvi, meediavabadust, demokraatiat ja soolist võrdõiguslikkust inimõiguste raamistikus?Korraldaja International Media Support and Tech for Democracy.

Jaga: