Konverentsi “Abi naistevastase vägivalla ohvritele. KUIDAS EDASI?” videosalvestus

Konverents toimus 25. novembril Riigikogu konverentsisaalis.

Videosalvestust saab vaadata:

Avamine. Moderaator Sass Henno
Seadusemuudatused naiste väärikuse kaitseks.
Justiitsminister Urmas Reinsalu

Kriminaalmenetlus mõte, vajadus ja eesmärk lähisuhtevägivalla asjades.
Riigi peaprokurör Lavly Perling

Kas oma kodust peab lahkuma ohver?
Politsei ja piirivalvekolledži direktor Priit Heinsoo

Diskussioon
Millist abi vajavad naistevastase vägivalla ohvrid.
Norra eksperdid Solveig Bergman ja Anna Birgitte 

Kas vägivalda kogenud naised saavad Eestis vajalikku abi?
Tartu Ülikooli lektor Kadri Soo

RK lähisuhtevägivalla ennetamise ja ohvrite toetusrühma tänusõnad naiste tugikeskusele
Räägivad spetsialistid
Kas naistevastase vägivalla ohvrite kaitse on riigile oluline
RK lähisuhte vägivalla ennetamise ja ohvrite toetusrühma esimees Liina Kersna
RK liige Andres Anvelt,
sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, justiitsminister Urmas Reinsalu

Valge lindi auhinna üleandmine

Konverentsi korraldas Eesti Naiste Varjupaikade Liit koostöös Riigikogu põhiseaduskomisjoni, Riigikogu lähisuhtevägivalla ennetamise ja ohvrite toetusrühma ja Eesti Naisteühenduste Ümarlauaga.

Konverentsi toetab Norra finantsmehhanismi  2009-2014 programm „Kodune ja sooline vägivald“

Jaga: