Konverents 2.12.2011

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)
Konverents
“Üheskoos teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda”

2. detsembril 2011.a. Tallinnas
Hotell Euroopa, Lääne-Euroopa saal (Paadi 5)

KAVA

11.30 – 12.00 Tervituskohv. Osavõtjate registreerimine. ENUTi väljaannete tutvustamine​
12.00 – 12.10 Avamine. Reet Laja, ENUT juhatuse esinaine
12.10 – 12.30 Sotsiaalvaldkonna edasised tegevussuunad. Riho Rahuoja, Sotsiaalministeeriumiasekantsler
12.30 – 12.50 Kaasamine ja soolise võrdõiguslikkuse alane eestkoste arengukavades. Liina Kanter,soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja, Sotsiaalministeerium
12.50 – 13.00 Küsimused ja vastused
13.00 – 13.30 EL vahendite 2014–2020 planeerimine. Rahandusministeeriumi esindaja
13.30 – 13.50 Sootundlik eelarvestamine. Liivi Pehk, soolise võrdõiguslikkuse osakonnakoosseisuväline koordinaator, Sotsiaalministeerium
13.50 – 14.00 Kokkuvõte päeva esimesest poolest
14.00 – 14.15 Lõuna
14.45 – 15.15 ENUT soolise võrõiguslikkuse võrgustiku ja liikmete tegevusest
15.15 – 16.15 Rühmatöö võrgustiku tegevuse edasiseks planeerimiseks
16.15 – 16.30 Konverentsi lõpetamine

Ümarlaud toimub projekti „Üheskoos teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda“ raames.Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Konverentsile eelneb
kell 10.15 -11.30 töötuba “Säästev Eesti 21- eesmärkide analüüs soolise võrdõiguslikkuse aspektist (heaolu kasv)”

ja järgneb kell 16.45-18.00 II töötuba ” Naised ettevõtlusse ja ärinõukogudesse. Norra kogemus ja EL resolutsioon” (hotellis Euroopa)

3. detsember kell 10.00-12.00
Tallinna Ülikooli senati saal (Uus-Sadama 5, M-648)

Töötuba “Säästev Eesti 21” jätkub (teemadega “sidus ühiskond” ja “ökoloogiline tasakaal”)
Üritused on osavõtjatele tasuta. Sõidukulud kompenseeritakse bussipiletite esitamisel.

Palume registreerida enut@enut.ee 25. novembriks.
Registreerimisel vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, organisatsioon (kus töötate või keda esindate), telefoni nr.

Samuti palume märkida, millistel üritustel osalete:
2. dets konverents
2. dets. töötuba I
2. dets töötuba II
3. dets töötuba I jätk

Kõik kolleegid oodatud!
ENUT konverentsi korraldustoimkond
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
Narva mnt 25-41010120 Tallinn
Tel 640 9173
enut@enut.ee www.enut.ee

Jaga: