Kas ja kus palgad avalikustada? Kes avalikustab?

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus korraldab 5. aprillil kell 14.00-16.30 Euroopa Liidu Maja infokeskuses (Tallinn, Rävala pst 4) traditsioonile palgalõhe vähendamise teemal aastat kokkuvõtva arutelu “Kas ja kus palgad avalikustada? Kes avalikustab?” 

Eesti Ametiühingute liidud on teinud üleskutse “Palk ei ole saladus. Räägi oma palgast”. Seda kampaaniat valgustab Peep Peterson, Eesti Ametiühingute Keskliidu juht.

Riiklikest meetmetest ja plaanidest antud teemal annab ülevaate Sotsiaalministeeriumi osakonnajuhataja Liina Kanter. Arvamusringi on kutsutud ka CV-Online esindajad, kes on järjekindlalt  tegutsenud tööotsinguportaalides palkade väljatoomise nimel, ja n-ö uued tegijad – nagu CV45pluss, MeetFrank jt.

Üritus on tasuta. Osavõtust teatada hiljemalt 3. aprillil.

“Sooline palgalõhe kujuneb paljude tegurite koosmõjus, kuid süsteemse lähenemise ja pideva teavitustööga kõigis eluvaldkondades on võimalik ebavõrdsuse vähenemisele kaasa aidata,” ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. “Kindlasti on soolise palgalõhe vähendamisel oluline roll tööandjatel ning nende toetamisel, et organisatsioonide sees mõeldaks rohkem soolise võrdõiguslikkuse ja palgasüsteemide analüüsimisele. Samuti on naised muutunud julgemaks ning oskavad oma kvalifikatsiooni hinnata ning töö eest ka väärilist tasu nõuda.” (https://www.postimees.ee/4427885/eesti-sooline-palgalohe-vahenes-aastaga-1-6-protsenti“)

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)
Tel 640 9173
enut@enut.ee
www.enut.ee

Jaga: