Kas Eesti inimese töö- ja pereelu on tasakaalus?

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon viis läbi küsitluse, kas Eesti inimese töö ja pereelu on tasakaalus.

Vastas 407 naist ja 106 meest, kellest enamus on nii paarissuhtes kui lapsevanemad.

41,7% vastajatest on rahul või väga rahul oma töö- ja pereelu tasakaaluga. Ainult 39% vastajatest on väga rahul või rahul kvaliteetaja hulgaga, mida saavad veeta oma pere ja sõpradega. 57% vastajaid mõtleb tööasjadele vabal ajal ning 32% vastajatest kinnitab, et töö tekitab neile stressi. 72% vastajatest on rahul oma tööle sõiduks kuluva ajaga ning igapäevase logistika korraldusega. 61% vastajatest kinnitab, et  saavad piisavalt kasutada oma töös paindlikku töökorraldust ja ettevõtted hindavad töötajaid nende töö tulemuste, mitte istutud tundide järgi.

Arenguruumi on Eesti organisatsioonides töö-ja vabaaja korraldamisel tööandja poolel, sest ainult 53% vastajatest kinnitas, et saavad kasutada paindlikku tööaega ja ainult 37% saavad kasutada kaugtöö võimalust.
Kriitilise pilguga vaadatakse ka enda sisse ning vastajad pakkusid välja mitmeid mõtteid, mida inimene ise saab ära teha. Näiteks olla julgem oma soovide edastamisel tööandjale, olla parem aja planeerija, omada oskust öelda ei, teha tööd töö ajal ja vabal ajal muid toimetusi ja mitmed teised.

Kas Sinu töö- ja pereelu on tasakaalus, saab vastata siin

Küsitlus viidi läbi tänu Eesti ja Norra koostööle. Norra finantsmehhanismist 2009-2014 rahastatava programmi „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal“ peamine eesmärk on soolise võrdõiguslikkuse edendamine ning töö-, pere- ja eraelu tasakaalu toetamine Eestis. Projekti otsene eesmärk on töö-, pere- ja eraelu tasakaalu soodustavate abinõude välja töötamine, millega saate tutvuda hwww.bpw-estonia.ee/tasakaal

Lisainfo Ester Eomois
BPW Estonia juhatuse liige
koolitus@bpw-estonia.ee

Jaga: