Jõelähtme: Rootsi – Kallavere külamuuseum

Kersti Pent näitab, kuidas vanasti pidid naised vetsus pükse maha võtma siin.

Kallavere küla asub Maardu linna Kallavere linnaosa vahetus naabruses. Küla kuulub Põhja-Eesti muinaskülade hulka.

Oma asukoha tõttu on küla kujunenud kontrastiderohkeks paigaks. Vahetult linna 9-korruseliste majade kõrval asub 17.saj säilinud planeeringuga Rootsi- Kallavere, millega piirneb tiheasustus mitmekümne uue elamuga Vanapere väljal. Sellele lisandub veelgi tihedama aedlinnaliku planeeringuga ala Kallavere-Ülgase tee ääres mitmekümne elamuga ja nn Ülgase pilpakülani ei ole palju maad.

Endiste aegade mälestusi püüab säilitada arenev Rootsi-Kallavere külamuuseum ja mõned 20. saj algusest säilinud talude majapidamishooned, samuti põlispuud kaunite kiviaedadega külatänava ääres. Iidse küla muuseum aitab paremini mõista meie juuri ja väärtustada elu.

Saamislugu

Külas olid kunagi suured talud. Vanemast taluinventarist oli mitmel pool veel esemeid, mida tarvis ei olnud, kuid ära visata ka ei raatsitud. Otse keset küla kippus lagunema ja riivas silma vana kivihoone – Käspre talu laut. Tegemist on arvatavasti küla vanima hoonega. Hea asukoht ja külarahva renoveerimishuvi viisid mõttele majale uus elu anda. Töö maht kujunes suuremaks, sest paemüürid olid vajunud ja pragulised ning tuli suurelt osalt uuesti üles laduda. 2006. aasta kevadel oli majal katus peal, laed ja põrandad valmis ja uksed-aknad ees.

Muuseumirahvas Rootsi-Kallavere külatanumal Külvi Kuusk ja Priit Kase

Eksponaate hakkas kogunema nagu paisu tagant – tarbeesemed ja tööriistad, käsitööd ja rõivad, raamatud ja ajakirjad. Eriliselt täienesid muuseumikogud Kivimäe talu varade arvel, kus elasid head käsitöömeistrid. Muuseumi pidulik avamine oli 2006 maikuus.

Mida huvitavat näha saab?

Eriti väärtuslikud on esemed, mis aitavad luua pilti elust samas külas enne Teist maailmasõda. Piimaveovanker ja piimanõud, tsaariaegsed talude mõõdunõud, linatöötlemisriistad, tuulamismasin ja viljapeksumasin, kalapüügiriistad, kingsepa tööriistad, külanaiste ilusad käsitööd, peen valge pesu 20. sajandi alguskümnenditest.

viljapeksumasin

Kangatoas saab talvel vaipu ja kangaid kududa, esimese talvega kooti (seal) üle 60-ne (loe: KUUEKÜMNE) kaltsuvaiba.

Jaga: