Jõelähtme: Kostivere kool

Eelmisel õppeaastal alustati õppetööd renoveeritud koolimajas.
Koolimaja koos spordikompleksi ning juurdeehituses asuva raamatukogu,
perearstikeskuse ning  muusika- ja kunstikooliga moodustab multifunktsionaalse kogukonnakeskuse.
Kostivere koolis õpib 113 last.

Klassikaraadio toimetaja Kersti Inno intervjuu Kostivere kooli direktori Vaido Niinesaluga ja muusikaõpetaja Hille Saviga Klassikaraadio Helikajas 25.oktoobril, arutlusteemaks pilliõpetus muusikaõpetuse osana eesti üldhariduskoolides – kas koolidel on piisavalt pille ainekavade täitmiseks.

Kostivere kooli direkor Vaido Niinesalu (paremal) ja
Jõelähtme Muusika ja Kunstikooli direktor Tiina Muddi

Raamatukogu direktor Kersti Laanejõe

Jõelähtme Muusika ja Kunstikooli õppealajuhataja Heldin Raidmaa

Muusikaklassi uks on noortele muusikahuvilistele avatud

Jaga: