IFJ: Vabakutseliste õigusi tuleb kaitsta

Rahvusvaheline Ajakirjanike Föderatsioon (IFJ) tunneb muret vabakutseliste ajakirjanike ja pressifotograafide õiguste pärast, eriti pandeemia tingimustes.

Pandeemia on põhjustanud meedias ametiühingute kasvu laine, sh ka vabakutseliste ajakirjanike seas, kellest üha enam tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjatena. IFJ rõhutab, et vabakutseliste organiseerumisel ja nende toetamisel mängivad  võtmerolli ajakirjanike liidud, seda eriti pandeemia ajal, sest äärmiselt heitlikus olukorras on vabakutselised ajakirjanikud  kõige haavatavamad –  paljud on kaotanud või kaotamas töö või on sissetulekud järsult vähenenud, neil puudub sotsiaalne kaitse ja haiguspäevade hüvitis. Vabakutseliste ajakirjanike osakaal on samas kõrge ja tõusutrendis, kuid kollektiivläbirääkimiste kogemusi napib. Õnneks on olukord hakanud muutuma, vabakutseliste õigused ja töötasu on üha rohkem kaetud kollektiivlepingutega.

Organiseerumine on vabakutseliste ellujäämise võti

Vabakutseliste ajakirjanike peamiseks võimaluseks toime tulla vallandunud pandeemia ja majanduskriisiga,  saada juurdepääs riigiabile ja rahalisele toetusele on ametiühingutega liitumine.

Maailmas on tuua palju häid näited, kuidas ajakirjanike ühendused on vabakutselistele appi tõtanud. Näiteks Suurbritannias  algatas Riiklik Ajakirjanike Liit (NUJ) kampaania #ForgottenFreelances, et toetada ca 3 miljonit vabakutselist, kes jäeti välja valitsuse finantsabist.

Austraalia, Prantsusmaa ja Saksamaa ajakirjanike ühendustel õnnestus mõjutada ametivõime laiendama riikliku rahalise toetuse kava vabakutselistele. Hispaanias kutsusid ajakirjanike organisatsioonid  ametivõime kaasama vabakutselisi riiklikesse ja piirkondlikesse abiprogrammidesse.

Paljud vabakutselised aga ei tea, kuidas taotleda sotsiaal- või töötushüvitisi, millele neil on õigus.  USA Riiklik Kirjanike Liit (NWU) korraldas selleks hädaolukorra veebiseminari. Suurbritannia NUJ käivitas veebiplatvormi, mis suunas kogu olemasoleva ressursi neile, kelle sissetulek Covid-19 tõttu vähenes.

Belgia AJP pidas piirkondlike valitsustega läbirääkimisi fondi asutamise üle ja toetas 2020. aastal 275 vabakutselist ajakirjanikku ligi 300 000 euro ulatuses.

Kollektiivne võitlus õiglase tasu eest

Pandeemia tõttu hakati meedias kulusid kärpima  ja langetati vastutustundetult vabakutseliste ajakirjanike tasusid. Kriisihetkedel on ametiühingute roll tõsta vabakutseliste teadlikkust õigustest pääseda ligi  sotsiaalkaitsesüsteemidele ja töötushüvitistele, kuid ülioluline on ka võidelda nende  õiglase tasustamise eest. NWU vabakutselise solidaarsuse projekt suunas oma  jõupingutused läbirääkimisteks üksikväljaannetega vabakutseliste õiguste kaitseks ja on juba kindlustanud lepingud mitme väljaandega, praegu jätkuvad läbirääkimisi juba meediamajadega.

Füüsilise ja psühholoogilise kaitse pakkumine

Lisaks majandus- ja sotsiaalkriisile on vabakutselised ajakirjanikud olnud haavatavad ka Covid-19 suhtes. Enamikul vabakutselistel puudub tööandja, kes tagaks töökindlustuse ja kaitsevahendid, nakatumise korral on vähestel õigus haigushüvitisele. Pea võimatu on leida reisikindlustust, mis kataks ravikulud nakatumise korral neile, kes peavad töö tõttu reisima.

Peruu Asociación Nacional de Periodistas (ANP), kus kuni 70% kohalikest ajakirjanikest on füüsilisest isikust ettevõtjad, võimaldas viiruse tõrjeks eesliini töötajatele kaitsekomplekte ja organiseeriti emotsionaalne tugiprogramm neile, kes vajasid psühholoogilist abi.

IFJ peasekretär Anthony Bellanger: „Covid-19 pandeemia on taas kord näidanud, et meediatöötajate organiseerumine ja kollektiivne võitlus muudab tõesti midagi – kaitseb sissetulekuid, tervist ja õigusi. IFJ organisatsioonid teevad suuri jõupingutusi vabakutseliste ajakirjanike kaitseks, sest valitsused jätavad nad riiklikest tugiprogrammidest ja sotsiaalkaitsest sageli välja. Tunnustame kõigi ametiühingute jõupingutusi, kes on asunud võitlema vabakutseliste õiguste eest, ja kutsume kõiki oma organisatsioone üles vabakutselisi mitte unustama. Vabakutseliste ajakirjanike koht on liidus.

Freelance journalists: Organizing is key to survive the pandemic

Jaga: