Gruusia toetuseks

Nädalavahetusel suvekooli kogunenud Eesti Naisteühenduste Ümarlaua liikmed võtsid vastu järgmise pöördumise:

Pöördumine kõigi Euroopa Women´s Lobby liikmesorganisatsioonide ja Euroopa avalikkuse poole

Ajalool ei tohi lasta korduda!

Sõdades kannatavad eelkõige rahulikud elanikud, naised ja lapsed ning Gruusia naised ootavad meilt toetust ja abi nende riiki rünnanud agressori peatamisel.

Praegune olukord Gruusia-Venemaa rindel tuletab meelde Teise Maailmasõja eelset aega, mil riigid tegid pidevalt järeleandmisi agressiivsetele suurriikidele ning lubasid neil väikeriikide arvel oma võimupiire laiendada.
Ajalugu on piisavalt tõestanud, et võimule ja allumisele rajatud suhted riikide vahel, naiste vähene sõnaõigus sõjaliste konfliktide puhul ja rahuläbirääkimistel ei vii positiivsete ja rahumeelsete tulemusteni.

Agressioon tuleb viivitamatult peatada kõigi Euroopa riikide jõulisel üksmeelel, muidu võivad ohtu sattuda ka teised väikeriigid ja rahu kogu Euroopas. Venemaalt saadav gaas ja nafta ei tohi valitsuste silmi sulgeda nimetatud ohtude ees.

Euroopa riikide naised peavad aktiivselt sekkuma tekkinud sõjalise konflikti lahendamisse ja pöörduma sellekohaste avaldustega oma riikide valitsuste poole.

Gruusia riigi ründamine Venemaa poolt ,vägivald Gruusia naiste, ja laste vastu, noorte meeste tapmine, mis seab ohtu terve väikeriigi ja rahvuse eksistentsi, ei tohi jääda kiire hukkamõistu ja karistuseta.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud
EWL Eesti koordinaator

10. augustil 2008 Alu mõisas Raplamaal

Appeal to all European Women’s Lobby member organisations and the general public of Europe

We cannot allow history repeat itself!

The main victims of the war are peaceful citizens, women and children, and Georgian women need our support and assistance to help put an end to the aggression against Georgia

The current situation on the Russian-Georgian front reminds us of the eve of World War II when the governments continuously made concessions to aggressive superpowers and let them expand their spheres of influence at the expense of small nations.

History has repeatedly proven that the relationships between countries built on power and suppression, women’s limited involvement in decision-making aimed at resolving armed conflict and in conducting peace negotiations have failed to produce lasting peaceful solutions.

The aggression toward Georgia must be stopped immediately by common consent of European nations, otherwise other small nations and peace in Europe may be endangered. The gas and oil coming from Russia must not let close the governments’ eyes to those threats.

The women of European societies have to actively participate in solving the military conflict and they have to accordingly appeal to their governments.

Russian aggression against Geporgia, violence committed against Georgian women and children, the killing of young men that may jeopardize the whole existence of the small country and its people must be firmly condemned and punished.

Estonian Women’s Associations Roundtable

Adopted at the Summer School of EWAR in Alu, on August 10 2008

Jaga: