Euroopa Parlament kiitis heaks autoriõiguse direktiivi

Digitaalse ühtse turu autoriõiguse direktiiv võeti vastu 348 poolt- ja 274 vastuhäälega. Direktiiv paneb interneti platvormidele suurema vastutuse üleslaaditava sisu eest. Direktiivile on tugevalt vastu seisnud interneti platvormid ja netivabaduse eest seisjad.

Rahvusvaheline ja Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon (IFJ / EFJ) tervitavad selle kauaoodatud õigusakti vastuvõtmist.

Uus direktiiv sisaldab kirjastajate ja autorite, sh ajakirjanike jaoks olulisi sätteid, mis võimaldavad osa saada tuludest, mis tekivad nende tööde kasutamisest internetis, samuti autorite asjakohase ja proportsionaalse tasustamise põhimõtteid.

IFJ ja EFJ on kutsunud Euroopa Komisjoni ja Euroopa kirjastajaid üles selgitama, et artikli 11 kohaselt ei ole saadav tasu osa ajakirjanike palgast ja et põhjendust 35 ei kasutata selleks, et jätta või piirata nende juurdepääsu õiglasele osale saadud tulust.

IFJ peasekretär Anthony Bellanger: „Peaaegu kolm aastat kestnud läbirääkimiste ajal võitles IFJ direktiivi eest, mis tagab kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele kõigi oma tööde tuludest kasu. Ta võitles teksti eest, mis edendab tehnoloogiliste hiiglaste poolt võrgus loodud tohutu rikkuse õiglasemat jaotamist meie töö, mitte ainult meediaettevõtete jaoks. Nüüd on direktiiv vastu võetud, IFJ on pühendunud sellele, et jätkata võitlust selle tagamiseks.“

„Kõik ELi ajakirjanikud väärivad õiglast tasu. Seetõttu kutsume ELi liikmesriike üles võtma vastu tugevaid seadusi, mis tagavad ajakirjanikele õiglase ja proportsionaalse tasu ning tagavad, et direktiiv tooks kasu ka ajakirjanikele, mitte üksnes meediaettevõtetele, ”lisas Ricardo Gutierrez, EFJ peasekretär.

IFJ pressiteade: IFJ/EFJ hail adoption of Copyright Directive and urge EU Member States to adopt laws that ensure fair and proportionate remuneration for journalists

Delfi Euroopa Parlament hääletas vastuolulise autoriõiguse reformi poolt

Direktiivi eestikeelne terviktekst

Jaga: