Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon kritiseerib Leedu meediavabaduse rikkumist

Pressiteade

12. november 2013

Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon (EFJ) kritiseerib 7. novembril Vilniuses Leedu eriteenistuse korraldatud haarangut Baltic News Service’i (BNS) büroos kui poliitilist katset suukorvistada meediavabadust riigis.

BNSi ja selle ajakirjanikke süüdistati Leedu presidendi Dalia Grybauskaite vastase laimukampaania tõendusmaterjali sisaldavate dokumentide ebaseaduslikus omandamises.

Haarangu käigus kuulati üle kuus ajakirjanikku ja konfiskeeriti arvuteid. Samal ajal korraldati haarang ja läbiotsimine ka BNSi toimetaja kodus.

„Me mõistame resoluutselt hukka BNSi vastase karmikäelise haarangu ja Leedu kohtu otsuse väljastada order, milles nõuti ajakirjanikelt oma konfidentsiaalsete allikate paljastamist,“ ütles EFJ president Mogens Blicher Bjerregård. „See on naeruväärne, et kohus otsustas kaitsta poliitilise eliidi huvisid rahvusliku julgeoleku ettekäändel, selle asemel, et kaitsta avalikkuse huvides olevat õigust teabele.”

Ajakirjanduse andmeil on Leedu kohus käskinud BNSil avaldada oma allikad. Otsus on kaasa toonud avaliku halvakspanu laine ja ajakirjanike ning kodanikeühenduste pressivabaduse toetuseks korraldatud meeleavalduse eriteenistuse Vilniuse hoone juures 11. novembril.

Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni kuuluv Leedu Ajakirjanike Liit (LZS) osales meeleavaldusel nõudmisega, et tagataks ajakirjanike õigus väljendusvabadusele ja avalikkuse õigus informatsioonile.

„Tegemist on jultunud rikkumisega, mis on suunatud ajakirjanike õiguse vastu kaitsta oma konfidentsiaalseid allikaid,“ sõnas EFJ peasekretär Ricardo Gutiérrez. „Ajakirjanikud ei saa tegutseda demokraatia valvekoertena, kui selliseid õigusi rikutakse või tühistatakse poliitilise eliidi huvides nagu selles juhtumis.“

Vastavalt Euroopa inimõiguste kohtu otsustele
(vt http://europe.ifj.org/en/pages/protection-of-sources) on õigus kaitsta konfidentsiaalseid allikaid väljendusvabaduse oluline osa. Mitmes Euroopa riigis kaitseb selliseid õigusi riigi seadus. EFJ toetab LZS üleskutset Leedu valitsusele tuua oma allikakaitset puudutav seadusandlus Eurooa standardite tasemele.

Lisateave: EFJ +32 2 235 22 08

Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon esindab enam kui 300 000 ajakirjanikku 39 riigist.

http://europe.ifj.org/en/articles/efj-criticises-lithuania-for-violation-of-media-freedom

Jaga: