EP nõuab spetsiaalset viisaprogrammi kaitset vajavatele Afganistani naistele

  • ELi kontaktid Talibani valitsusega peavad piirduma tehniliste küsimustega.
  • Hetkeolukorras ei tohi mitte kedagi Afganistani sunniviisiliselt tagasi saata.
  • Toetada tuleb Afganistani naaberriike.
  • Afganistanis toimuv on läänemaailma kollektiivne läbikukkumine.
Afghanistan
18,4 miljonit afgaani vajab humanitaarabi, 14 miljonit elasid puuduses juba enne kriisi puhkemist. 

Parlament mõistab hukka Afganistani vägivaldse võimupöörde, nõuab rohkem humanitaarabi ja kooskõlastatud tegutsemist, et kaitsta kõige haavatavamaid ühiskonnaliikmeid.

Teated Afganistanis toimuvatest inimõiguste ränkadest rikkumistest, sealhulgas hukkamistest, lapssõdurite värbamisest, rahumeelsete meeleavalduste ja teisitimõtlejate represseerimisest ning naiste ja tüdrukute inimõiguste piiramisest on šokeerivad. Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis (536 poolt, 96 vastu ja 50 erapooletut) kutsuvad parlamendiliikmed ELi ja liikmesriike üles tegema koostööd, et hõlbustada ELi kodanike ja ohustatud afgaanide evakueerimist turvakoridoride kaudu.

Aidata tuleb Afganistani naabreid ja Talibani eest kaitset otsivaid inimesi

Saadikud rõhutavad, et suurem osa Afganistani põgenikke otsib kaitset naaberriikidest. Seetõttu peaks EL neid riike toetama ja aitama luua humanitaarkoridore, mille kaudu saaks liikuda toiduabi, vesi ja ravimid. Ent see abi ei ole alternatiiv täiemahulisele Euroopa varjupaiga- ja rändepoliitikale, mis peaks keskenduma enim ohustatud ja kõige haavatavamate inimeste ümberasustamisele ning hõlmama spetsiaalset viisaprogrammi Afganistani naistele, kes otsivad kaitset Talibani režiimi eest.

Lisaks nõuab parlament, et liikmesriigid hindaksid ümber praegused ja hiljutised varjupaigataotlused, sealhulgas tagasilükatud taotlused, arvestades, et tänases olukorras ei tohi mitte kedagi Afganistani sunniviisiliselt tagasi saata. Ka soovivad saadikud, et komisjon esitaks uue seadusandliku ettepaneku humanitaarviisade kohta ja et ELi liikmesriigid jagaksid vastutust kaitse pakkumisel.

Kontaktid Talibani valitsusega peavad piirduma tehniliste küsimustega

Logistilistes ja humanitaarküsimustes on vaja teha koostööd Talibani valitsusega, et anda humanitaarabi abivajajatele ning võimaldada inimestel turvaliselt riigist lahkuda. Ent kontaktid Talibani režiimiga peavad rangelt piirduma üksnes nende eesmärkidega, kuna tingimused sõjaliste vahenditega võimu haaranud Talibani valitsuse poliitiliseks tunnustamiseks ei ole täidetud.

Äratuskell Euroopa Liidule

USA ja rahvusvaheliste vägede väljatoomine Afganistanist on läänemaailma välis- ja julgeolekupoliitika ning -strateegia kollektiivne läbikukkumine, millest tuleb teha tõsised järeldused. Samuti märgivad saadikud, et see ebaõnnestumine võib anda strateegilise eelise mitte-lääneriikidele, ennekõike Hiinale, aga ka Venemaale.

Parlamendiliikmed rõhutavad ka seda, et EL peab oluliselt suurendama oma võimet iseseisvalt tegutseda, tugevdama kaitsekoostööd ja looma tõelise Euroopa kaitseliidu.

Lisateave
Resolutsiooni tekst (16.09.2021)
Arutelu videosalvestus (14.09.2021)
Euroopa Parlamendi president: Hinnang nõukogu järeldustele Afganistani küsimuses (01.09.2021)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Afganistan taas Talibani võimu all (02.09.2021)
Multimeediakeskus: tasuta fotod, videod ja helimaterjalid
18,4 miljonit afgaani vajab humanitaarabi, 14 miljonit elasid puuduses juba enne kriisi puhkemist.    
Kadi HERKÜL Pressinõunik (+372) 630 69 42 (+372) 511 75 10 kadi.herkuel@europarl.europa.eu
Jaga: