EP: Mahsa Amini surma eest tuleb karistada vastutavaid ametnikke ja meeleavalduste mahasurujaid.

EP mõistis hukka Iraani kombluspolitsei tegevuse, mille tõttu suri noor naine Mahsa Amini, ning soovib karistada selle eest vastutavaid ametnikke ja järgnenud meeleavalduste mahasurujaid.

Parlament võttis neljapäeval vastu resolutsiooni, mis käsitleb 22-aastase kurdi päritolu iraanlanna Mahsa Amini tapmist ja sellele järgnenud sündmusi. Mahsa Amini surm kombluspolitsei käe läbi vallandas Iraanis laialdased meeleavaldused, mis on suunatud jäiga usulise režiimi vastu.

Euroopa Parlament mõistab Mahsa Amini surma karmilt hukka ning nõuab tema väärkohtlemise ja traagilise surma erapooletut ja eelkõige sõltumatut uurimist. Iraani kombluspolitsei vahistas Mahsa Amini 13. septembril sellepärast, et naine ei kandnud väidetavalt loori, mis on seadusega nõutav. Amini suri kolm päeva hiljem Teherani haiglas kinnipidamise ajal saadud vigastustesse.

Iraani režiimi repressioone ellu viivatele ametnikele tuleks kehtestada sanktsioonid

Parlament avaldab tugevat toetust Iraani rahumeelsetele meeleavaldajatele ning eriti noortele naistele, kes proteste juhivad. Samas mõistab parlament karmilt hukka Iraani julgeolekujõudude ulatusliku ja ebaproportsionaalse jõukasutuse meeleavaldajate vastu, mis on toonud kaasa palju surmajuhtumeid. Parlamendi hinnangul peavad Iraani ametivõimud vabastama viivitamatult, tingimusteta ja süüdistust esitamata kõik kinnipeetud, kes on vahistatud üksnes sellepärast, et nad kasutasid oma eneseväljendus- ja ühinemisvabadust ning rahumeelse kogunemise õigust. Samuti tuleb vabastada kõik kinni peetud inimõiguslased.

Mahsa Amini surmas ja meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamises süüdi olevatele Iraani ametnikele tuleks kohaldada inimõiguste rikkujate vastast ELi sanktsioonirežiimi.

Iraani sündmusi peaks uurima ÜRO

Parlamendi hinnangul peaks Iraani hiljutisi sündmusi uurima ÜRO Inimõiguste Nõukogu. Lisaks peaksid ELi liikmesriigid, kellel on Iraanis diplomaatiline esindus, oma tegevust kooskõlastama, et kaitsta inimõiguslasi, eriti naiste õiguste eest võitlejaid, ja ELi-Iraani topeltkodakondseid.

 

Reisi vaatas proteste Masha Amini surma üle teisest aknast

Jaga: