ENUTi kevadkonverents 2023 tuleb taas

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) kevadkonverents Parema tuleviku nimel: ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust
Traditsioonilisel ENUTi kevadkonverentsil räägitakse seekord soolisest võrdõiguslikkusest kõrgkoolides ja teaduses, arengukoostööst sõja ja rahu tingimustes ning töötajate ja juhtide arusaamast palgalõhest.

Aeg: 30. mai 2023

Koht: Tallinna Ülikool (Narva mnt 29, A-046)

Palume registreeruda hiljemalt 28. mai õhtuks SIIN


PÄEVAKAVA (NB! ajakavas võib ette tulla muudatusi)

12.30 Registreerimine. Osavõtjate ühine teretulemast eine

13.00–13.50 Konverentsi avamine

  • Tervitus Tallinna Ülikooli poolt. Katrin Niglas, Tallinna Ülikooli teadusprorektor
  • Soolise võrdõiguslikkuse tagamine riiklikul tasandil. Agnes Einman, SM Võrdsuspoliitika ja toimetuleku osakonna juhataja
  • ENUTi panusest elu edendamisse Eestis ja teistes maades. Reet Laja, ENUT juhatuse esinaine
  • Konkursi Parim Sooteadlik MTÜ tulemuste väljakuulutamine.

Arutelud:

13.50–14.40 Sooline võrdõiguslikkus kõrgkoolides ja teaduses

Juhib Raili Marling, TÜ professor ja ENUTi juhatuse liige (tbc)

Sissejuhatus: Reet Laja, ENUT

Arutellu kutsutud soolise võrdõiguslikkuse edendajad Eesti kõrgkoolides: Eveli Ojamäe, personalijuht, TLÜ; Kristi Kuningas, personalijuht, TÜ; Anu Allas, teadusprorektor, EKA; Merili Tamson, strateegilise osakonna koordinaator, ETAG; Tea Trahov, asekantsler TalTech; EMTA; EMÜ.

14.40–15.00 Kohvipaus

15.00–15.45 Ettekanded:

Juhib Christian Veske, võrdsete võimaluste volinik

Julgeolek ja arengukoostöö Ukraina sõja tingimustes. Ameerika Suursaatkond Eestis/suursaadik (kokkuleppimisel)

Arengukoostöö Ukraina sõja tingimustes. Helen Kaljuläte, humanitaarbüroo direktor, Välisministeerium

Arengukoostöö rahu ja sõja tingimustes – soolist tasakaalu suurendades ja vabakonda kaasates. ÜRO Julgeolekunõukogu 1325 arengud Eestis. Birgit Poopuu, rahvusvaheliste suhete dotsent, TLÜ

Küsimused ja vastused

15.45–17.00  Arutelu: Töö ja palk. Juhib Barbi Pilvre

Töötajate ja juhtide arusaamad soolisest palgalõhest. Kadri Aavik, TLÜ soouuringute dotsent

Arutelu: COOPi esindaja (kokkuleppimisel); Jaan-Hendrik Toomel, EAKL juht; Piret Dahl, naiskogu Kadri juhatus; Ave Laas, Targa Töö Ühing; Kadri Aavik, TLÜ soouuringute dotsent; Kadri Seeder, Palgainfo Agentuur (kokkuleppimisel)

17.00–17.15 Konverentsi lõpetamine


Konverents toimub projekti „Parema tuleviku nimel: ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust“ raames. Projekti rahastavad Sotsiaalministeerium ja Fr. Eberti Fond

Jaga: