ENUT-i ümarlaud “Sooline tasakaal ja kodanikuühiskond”

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse ümarlaud
“Sooline tasakaal ja kodanikuühiskond”
kolmapäeval, 28. aprillil algusega kell 11.00
Nordic Hotel Forumi konverentsisaalis Altair, Viru Väljak 3, Tallinn
Osavõtuks palume eelregistreerida e-posti aadressil: liivi.pehk@enut.ee.

KAVA

10.30 – 11.00 Kogunemine ja tervituskohv
11.00 – 11.45 Avasõnad ja sissejuhatav sõnavõttReet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse esinaine
11.45 – 12.15 Tasakaal ja stereotüübid- 15 aastat Pekingi konverentsistMargit Sarv, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
12.15 – 12.45 Mehed ja sooline võrdõiguslikkus, Voldemar Kolga, Akadeemia Nord psühholoogiaprofessor
12.45 – 13.15 Sooline tasakaal ettevõttes, Ilvi Jõe-Cannon, Ameerika Kaubanduskoda Eestis juhatuse liige
13.15 . 14.00 Lõuna
14.00 – 15.00 Soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku edasised tegevussuunad –arutelud töögruppides ja kokkuvõtete tegemine
15.00 – 15.30 Konkursi „Parim sooteadlik MTÜ“ võitja väljakuulutamine ja autasustamine
15.30 – 15.45 Videoklipi „Soolisest tasakaalust kodanike pilgu läbi“ ühisvaatamine, kommenteerib Merike Viilup, MTÜ Eesti Naistoimetajad
15.45 – 16.00 Soolise võrdõiguslikkuse poliitika tulevik, Kadi Katharina Viik, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja
16.00 – 17.00 Kokkuvõtete tegemine ja ümarlaua pidulik lõpetamine

Üritus on osavõtjatele tasuta.
Ümarlaud toimub projekti „Jätkusuutlik kodanikuühiskond on sooliselt tasakaalus ühiskond“ raames.
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Üritust toetab Friedrich Eberti Fond.

Jaga: