ENÜ Valge Lindi auhinna saab Kätlin Konstabel

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua  2020. aasta Valge Lindi auhinna pälvib psühholoog ja pereterapeut Kätlin Konstabel psühholooglise vägivalla teema tasakaaluka ja asjatundliku avamise ning vaimse tervise temaatika järjepideva käsitlemise eest meedias.

“Naistevastase ja perevägivalla teemal võetakse meedias aasta aastalt järjest aktiivsemalt sõna, korrates seejuures sageli üle ammu teada-tuntud tõsiasju ja hüüdlauseid. Kätlin Konstabeli sisukad artiklid torkavad üldisel foonil silma asjatundlikkuse ja tasakaalukusega, need ei ründa kedagi, vaid tõstatavad olulisi küsimusi konstruktiivses võtmes, pannes kaasa mõtlema ja pakkudes ka lahendusi,“ märkis ENÜ eesistuja Harda Roosna.

“Kätlin on avanud põhjalikult psühholoogilise vägivalla olemust ja juhtinud tähelepanu ka väga teravatele küsimustele,” lisas ENÜ peasekretär Eha Reitelmann. Sel suvel ERR portaalis avaldatud arvamusartiklis tõi ta välja topeltstandardid vägivallaennetuse tunnustusauhindade saajate valikul, et psühholoogilist vägivalda kiputakse märkama ja avalikult taunima vaid juhul, kui vaated enda omadega kokku ei lange.

Kätlin Konstabel on aastaid teinud tänuväärset ja vajalikku teavitustööd tõstmaks perevägivalla ja vaimse tervise probleemid avalikkusele oluliste ja ühiskonnas lahendamist vajavate teemade hulka. Sellega on ta oluliselt kaasa aidanud vägivalla ennetamisele, sest perevägivald on seotud ühiskonna üldise vaimse tervise fooniga.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud annab alates 2004. aastast Valge Lindi auhinna välja igal aastal 25. novembril, kui ülemaailmselt tähistatakse naistevastase vägivalla vastast päeva. Auhind antakse välja üksikisikule või organisatsioonile, mis on kõige rohkem ära teinud Eestis naistevastase vägivalla tõkestamiseks või probleemist teavitamiseks.

Valge Lindi auhinna on eelnevatel aastatel pälvinud:

2004     Joosep Kaasik, Lääne Politseiprefektuuri korrakaitse osakonna politseidirektor
2005    Põhja-Tallinna Valitsus
2006    Tartu Naiste Varjupaik
2007    Ene Augasmägi, Tapa Vallavalitsuse sotsiaalnõunik
2008    Jõhvi Vallavolikogu
2009    Kadri Ibrus, Eesti Päevalehe ajakirjanik
2010    ETV saate Jõulutunnel tegijad
2011    Eesti Vabariigi Justiitsministeerium
2012    Raul Heido, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör
2013    Kati Arumäe, Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitseosakonna juhtivkorrakaitseametnik ja Kerli Palu, Keskkriminaalpolitsei juhtivkriminaalametnik
2014    Helen Sööl, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna peaspetsialist
2015    Kait Sinisalu, Eesti Naiste Varjupaikade Liidu psühhoterapeut
2016    Eesti Naiste Varjupaikade Liit
2017    Leili Mutso, Läänemaa Naiste Tugikeskuse juhataja
2018    Urmas Reinsalu, justiitsminister
2019    Kadri Soo, Tartu Ülikooli õppejõud

Täiendav info:

Eha Reitelmann 5265927

Jaga: