ENÜ Valge Lindi auhinna pälvis Leili Mutso

Leili Mutso

Leili MutsoEesti Naisteühenduste Ümarlaua 2017. aasta Valge Lindi auhinna pälvis Läänemaa Naiste Tugikeskuse juhataja Leili Mutso naiste tugikeskuse teenuse käivitamise ja säilitamise eest Lääne- ja Hiiumaal.

“Leili sõbralikkus, leebus, usaldusväärsus, pühendumus ja järjekindlus on väärtuslikud nii igapäevases töös vägivalda kogenud naiste ja lastega kui suhtlemisel kolleegide ja koostööpartneritega.

Lisaks tavapärastele naiste tugikeskuse teenustele on Leili juhitud Läänemaa Naiste Tugikeskus läbi aastate pakkunud palju enamat – tugigruppe vägivalda kogenud naistele, psühholoogilist nõustamist ja loovtegevusi lastele, emade ja laste laagreid jne.

Kõik see on nõudnud väga palju nii Leili enda kui tugikeskuse arvukate kaastöötajate vabatahtlikku tööpanust.

Läänemaa Naiste Tugikeskus on sõltumatu tugikeskusena, ilma riigi rahalise toeta tegutsenud aktiivselt edasi nii Läänemaal kui Hiiumaal ka 2017. aastal ja abistanud kõiki nende poole pöördunud vägivalla ohvreid vabatahtlikus korras, säilitades seejuures nõustamisteenuste kõrge professionaalse kvaliteedi,” ütles ENÜ eesistuja Harda Roosna.

“Leili oli kõige raskematel ja olulisematel hetkedel minu jaoks alati olemas. Tänan teda selle eest, et ta on tõeline Inimene suure algustähega,” iseloomustas Leilit üks paljudest Läänemaa Naiste Tugikeskusest abi saanud naistest.

Leili Mutso liitus Läänemaa Naiste Tugikeskuse tiimiga mõned kuud peale selle loomist 2014. aasta kevadel ja sai kohe tugikeskuse eestvedajaks ja hingeks.

Tugikeskus suutis juba esimese tegevusaasta jooksul kujuneda oma maakonnas hinnatud abipakkujaks vägivalda kogenud naistele ja lastele, samuti usaldusväärseks koostööpartneriks kõigile teistele vägivallaohvritega kokku puutuvatele organisatsioonidele.

2016. aastal käivitas Leili edukalt naiste tugikeskuse teenused ka Hiiumaal, kaasates kohapealseid aktiivsed inimesi ning luues seal koostöövõrgustiku.

Alates asutamisest on Läänemaa Naiste Tugikeskus abistanud kokku üle 300 naise, sh selle aasta 9 kuu jooksul 73 naist.

Lisaks tugikeskuse tööle on Leili ka üks üleriigilise vägivalda kogenud naiste tugitelefonile 1492 vastajatest, kus ta samuti on aastate jooksul nõustanud sadu naisi.

Leili peab oluliseks ka vägivalla ennetustööd. Ta on korraldanud Läänemaal mitmeid lähisuhtevägivalla ja naistevastase vägivalla teemalisi koolitusi koolinoortele, samuti olnud koolitajaks nii noortele kui alustavatele tugikeskuste töötajatele ja teistele spetsialistidele väljaspool kodumaakonda.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud annab alates 2004. aastast Valge Lindi auhinna välja igal aastal 25. novembril, kui ülemaailmselt tähistatakse naistevastase vägivalla vastast päeva.

Auhind antakse välja üksikisikule või organisatsioonile, mis möödunud aasta/aastate jooksul on kõige rohkem ära teinud Eestis naistevastase vägivalla tõkestamiseks või probleemist teavitamiseks.

Eelmisel aastal pälvis Valge Lindi auhinna Eesti Naiste Varjupaikade Liit kümne aasta töö eest vägivalda kogenud naistele ja lastele kvaliteetse tugikeskuse teenuse ülesehitamisel, et asjatundlik ja vajadustele vastav abi oleks kättesaadav igas Eestimaa nurgas. Varasematel aastatel on auhinna saajateks olnud politsei, kohalike omavalitsuste, ajakirjanduse ja ka justiitsministeeriumi esindajad.

Lisateave:

Harda Roosna 510 9761
Läänemaa Naiste Tugikeskus 504 2300

Valge Lindi auhinna on eelnevatel aastatel pälvinud:

2004 Joosep Kaasik Lääne Politseiprefektuuri korrakaitse osakkonna politseidirektor
2005 Põhja-Tallinna Valitsus
2006 Tartu Naiste Varjupaik
2007 Ene Augasmägi Tapa Vallavalitsuse sotsiaalnõunik
2008 Jõhvi Vallavolikogu
2009 Kadri Ibrus, Eesti Päevalehe ajakirjanik
2010 ETV saate Jõulutunnel tegijad
2011 Eesti Vabariigi Justiitsministeerium
2012 Raul Heido, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör
2013 Kati Arumäe, Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitseosakonna juhtivkorrakaitseametnik ja Kerli Palu, Keskkriminaalpolitsei juhtivkriminaalametnik
2014 Helen Sööl, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna peaspetsialist
2015 Kait Sinisalu, Eesti Naiste Varjupaikade Liidu psühhoterapeut
2016 Eesti Naiste Varjupaikade Liit

Jaga: