ENÜ Valge Lindi auhinna pälvib justiitsminister Urmas Reinsalu

Naistevastase vägivallaga võitlemise päeval välja antava Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Valge Lindi auhinna pälvis tänavu justiitsminister Urmas Reinsalu. Valge Lindi auhinna saab minister Reinsalu seadusemuudatuste algatamise eest, mis lisavad turvatunnet väga paljude vägivalda kogenud naiste ja laste ellu.

Novembri keskel said valitsuselt heakskiidu Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muudatused. Need rõhutavad senisest selgemalt vajadust lastega seotud eestkoste- ja suhtlusõiguse kindlaksmääramise menetlustes alati arvestada lapsevanema vägivaldsusega nii lapse kui teise vanema suhtes.

“Oleme pikka aega juhtinud tähelepanu, et ka vanemate vahelist vägivalda pealt näinud laps on tegelikult ohver, kelle parimate huvide väljaselgitamisel hooldusõiguse ja suhtluskorra vaidlustes ei tohi vägivallakogemust eirata. Aasta-aastalt on samale seisukohale jõudnud järjest enam spetsialiste,” ütles ENÜ eesistuja Harda Roosna. “Seadusemuudatus annab kindlust, et kohus kaalub muude asjaolude kõrval alati ka vägivalla aspekti. Vägivalla otseste ohvrite ja nende laste huvid on seetõttu  õiguslikult paremini kaitstud.”

“Väga oluline on varasemat vägivalda silmas pidada esialgse õiguskaitse korras hagi tagamise abinõude rakendamisel ning ka laste ja vanemate ärakuulamise korraldamisel,” selgitas Eesti Naiste Varjupaikade Liidu jurist Merle Albrant.“Enne vanemate suunamist kokkuleppele või perenõustaja abi kasutama, peab kohus seadusemuudatuste kohaselt alati kaaluma, kas vanem on olnud lapse või teise vanema suhtes vägivaldne. Kuna pooled on ebavõrdses seisus, ei pruugi vanemate vahel sõlmitud kokkulepe alati kaitsta lapse huve.”

Viimastel aastatel on Justiitsministeerium algatanud mitmeid olulisi seadusemuudatusi, mis aitavad kaasa naistevastase ja perevägivalla ennetamisele ja tõkestamisele. Näiteks jõustusid möödunud aastal Karistusseadustiku ahistavat jälitamist ja seksuaalset ahistamist käsitlevad süüteokoosseisud, mille alusel on nüüdseks vastutusele võetud juba suur hulk õigusrikkujaid.

Justiitsministeeriumile läheb Valge Lindi auhind juba teist korda. 2011. aastal pälvis ministeerium selle Karistusseadustikku lisatud inimkaubanduse kuriteokoosseisude eest.

Auhind anti üle esmaspäeval, 26. novembril Tallinnas hotellis Euroopa toimunud ENÜ ja Eesti Naiste Varjupaikade Liidu konverentsil „Kuidas lepitada lepitamatut”.

Valge Lindi auhinda antakse välja 2004. aastast üksikisikule või organisatsioonile, kes möödunud aasta/aastate jooksul on kõige rohkem ära teinud Eestis naistevastase vägivalla tõkestamiseks või probleemist teavitamiseks.

Eelmisel aastal anti auhind Läänemaa Naiste Tugikeskuse juhatajale Leili Mutsole naiste tugikeskuse teenuse käivitamise ja säilitamise eest Lääne- ja Hiiumaal. Varem on auhinna saajateks olnud politsei, prokuratuuri kohalike omavalitsuste, ajakirjanduse ja vabaühenduste esindajad.

Valge Lindi auhinna on pälvinud:

2004     Joosep Kaasik Lääne Politseiprefektuuri korrakaitse osakkonna politseidirektor
2005     Põhja-Tallinna Valitsus
2006     Tartu Naiste Varjupaik
2007     Ene Augasmägi Tapa Vallavalitsuse sotsiaalnõunik
2008     Jõhvi Vallavolikogu
2009     Kadri Ibrus, Eesti Päevalehe ajakirjanik
2010     ETV saate Jõulutunnel tegijad
2011     Eesti Vabariigi Justiitsministeerium
2012     Raul Heido, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör
2013     Kati Arumäe, Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitseosakonna juhtivkorrakaitseametnik ja Kerli Palu, Keskkriminaalpolitsei         juhtivkriminaalametnik
2014     Helen Sööl, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna peaspetsialist
2015     Kait Sinisalu, Eesti Naiste Varjupaikade Liidu psühhoterapeut
2016     Eesti Naiste Varjupaikade Liit
2017     Leili Mutso, Läänemaa Naiste Tugikeskuse juhataja

 

Jaga: