ENÜ suvekool Särevere mõisas

ENÜ  suvekool
19.-20. augustil 2015
Särevere mõisas Järvamaal

Esialgne kava

Kolmapäev, 19. august

12.00-13.00 Saabumine, majutus, lõunasöök
13.00 Suvekooli avamine
13.10-15.00 Sotsiaalse turvalisuse ja kaasatuse, tööhõive ning võrdsete võimaluste arengukava 2016-2023 tööversiooni* tutvustus ja arutelu.
Arengukava tutvustab Maris Mältzer, sotsiaalministeeriumi arendusnõunik
15.00 Pagulaskriisiga toimetuleku võimal(ikk)usest Euroopas ja Eestis.
Pagulaste vastuvõtmise tegevuskava** tutvustus ja arutelu.
15.00-16.00 Ly Pärn, Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik
16.00-17.00 Margus Tsahkna, sotsiaalkaitseminister
Arutelu
18.00 Õhtusöök
19.00 ENÜ volitatud esindajate koosolek

Neljapäev, 20. august

8.30 Hommikusöök
9.00-11.00 Arengukava tööversiooni ja muude aktuaalsete soolise võrdõiguslikkusega seonduvate teemade arutelu jätkub
Kohvipaus
11.00-13.00 ENÜ liikmesorganisatsioonide esimese poolaasta tegevuse ülevaade. ENÜ ja liikmesorganisatsioonide teise poolaasta tööplaani arutelu
13.00 Lõunasöök ja suvekooli lõpetamine

** Pagulaste vastuvõtmisega seonduv info on koondatud valitsuse veebilehele https://valitsus.ee/et/pagulased

Soovitav oleks läbi lugeda

Euroopa rände tegevuskava

Tegevusplaan Euroopa Liidu ümberasustamise ja ümberpaigutamise skeemide käivitamiseks ja tõrgeteta rakendamiseks

Kohanemisprogramm (koos lisadega)

Eesti Naistoimetajate ühendus on ENÜ liige alates 2006. aastast

Jaga: