Eesti PEN väljendab muret ajakirjandusvabaduse ja demokraatia pärast

Eesti PEN avaldus täna, rahvusvahelisel ajakirjanduse päeval:

Eesti PEN väljendab oma muret viimastel nädalatel toimuvate protsesside pärast, mis ilmutavaid selgeid märke ajakirjandusvabaduse vähenemisest. 28 aastat kestnud vaba ja demokraatliku ühiskonna areng näib olevat takerdunud.

Nagu on sätestatud Rahvusvahelise PEN-i hartas, usub PEN, “et vaba kriitika valitsuse ja institutsioonide aadressil on vajalik, et maailmas hakkaks kehtima paremini organiseeritud poliitiline ja majanduslik kord. Et vabadus eeldab vabatahtlikke piiranguid, tõotavad PENi liikmed, et nad võitlevad selliste vaba ajakirjanduse väärnähtuste vastu, nagu seda on valeandmete avaldamine, tahtlik valetamine ning faktide väänamine poliitiliste ja isiklike eesmärkide saavutamiseks.”

On peaaegu uskumatu, et tänases Eestis tuleb kokku puutuda nii vaba kriitika piiramise kui ka valede levikuga, mida saadavad isiklikud rünnakud. Ühelt poolt avaldatakse ühe valitsuspartei Riigikogu liikme poolt toimetatud internetiportaalis jätkuvalt agressiivselt sõimavaid artikleid kõigi selle partei kriitikute vastu. Teiselt poolt aga peavad avalik-õigusliku ja juhtiva erameedia toimetajad vajalikuks manitseda oma ajakirjanikke “tasakaalustatuse” ja “mõistlikkuse” põhimõtteid rõhutades selle partei juhtfiguuride seisukohti, sh avalikku valetamist mitte kritiseerima. Väljendid, mida avalikes esinemistes kasutab valitsuse liige, võivad maksta ajakirjanikule tema töökoha.

Leiame, et selline olukord on vastuvõetamatu ning selle leevendamiseks ei piisa pelga mulje loomisest, et ajakirjandusvabadus ei ole ohus. Taunime kõiki tsensuuri ilminguid, samuti tegevusi, mis sunnivad ajakirjanikke enesetsensuurile. Kutsume ajakirjandusväljaannete toimetajaid üles seisma vastu poliitilisele survele ning katsetele normaliseerida autoritaarseid tendentse, samuti avaldame toetust kõigile ajakirjanikele, kes on pidanud kujunenud olukorras oma seisukohtade pärast kannatama.

Eesti PEN-klubi juhatuse nimel
Kätlin Kaldmaa, president
Roman Fokin
Mari Peegel
Rein Raud

Eesti PEN-klubi (lühendatult Eesti PEN) on kirjanikke, ajakirjanikke ja teisi loomeinimesi ühendav organisatsioon, mille eesmärgiks on seista sõnavabaduse ja laiemalt inimõiguste eest. Eesti PEN-klubi on rahvusvahelise organisatsiooni PEN-klubi liige.Eesti PEN asutati 1928 Tartus, kuid Eesti kirjanikud on võtnud rahvusvahelistest PENi kongressidest osa juba 1926. aasta Berliini kongressist alates. Sõdadevahelisel ajal andis Eesti PEN eesti kirjanduse tutvustamiseks välja prantsuskeelset ajakirja L’Estonie littéraire. Eesti PEN suleti 1940 ja taastati Stockholmis 1946, 1989 asutati Eesti PENi Tallinna osakond, mille tegevus 1990ndate lõpul hääbus.Eesti PEN taasasutati 3. veebruaril 2010.

Fotol Kätlin Kaldmaa, fotograaf Karli Saul

Jaga: