Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse kevadkonverents

Sel aastal möödub kakskümmend aastat ÜRO IV ülemaailmsest naiste konverentsist (the UN Fourth World Conference on Women) Pekingis.

Konverentsil võeti vastu Pekingi tegevusplatvorm, mis sisaldab tegevuskava naistevastase vägivallaga võitlemiseks:  TheBeijing Declaration and the Platform for Action. United Nations, New York, 1996. http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/.

Ajaloolise sündmuse tähistamiseks korraldab Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) kevadkonverentsi, kuhu on lahkelt palutud osalema ka naistoimetajate ühenduse liikmed.

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)
Kevadkonverents

“Soolise võrdõiguslikkuse edendamine – 
20 aastat ÜRO IV naiste maailmakonverentsi
suunistest” I

8. mai 2015 Tallinnas
Hotell  Euroopa, Ida-Euroopa saal,
Paadi tänav 5.

11.45 – 12.10 Kogunemine ja tervituskohv
12.10 – 12.55 SIHT projekt uurimuse “Sooaspekt Eesti kutsehariduses: õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide hoiakud”. Hannaliisa Uusma,  ENUT projektijuht; Reet Laja, ENUT juhatuse esinaine
12.55 – 13.25 Kuulsate emade kujutis meedias. Dagmar Lamp, TLÜ magistrant
13.25 – 13.45 Kohvipaus
13.45 – 14.15 Kokkuvõtted Võrdse Palga päeva tegemistest ja ettepanekutest palgalõhe vähendamiseks. Reet Laja
14.15 – 15.45 Arutelu „Sooline võrdõiguslikkuse edendamine – 20 aastat ÜRO IV naiste maailmakonverentsi suunistest”  I.  Katri Eespere, võrdsuspoliitikate osakonna juhataja; Ülle-Marike Papp, soolise võrdõiguslikkuse ekspert; Reet Laja
15.45 – 16.15 Aasta sooteadliku MTÜ väljakuulutamine
16.15 – 16.35 Sotsiaalministeeriumi plaanid vanemaealiste tööelu edendamisel. Tervise-  ja tööminister Rannar Vassiljev
16.35 – 17.00 ENUT MTÜde võrgustiku tulevikuplaanid

Konverents toimub projekti „ Sooline võrdõiguslikkus (kodaniku)ühiskonna prioriteetide hulka!“ raames.

Projekti rahastavad Hasartmängumaksu Nõukogu j a Fr. Eberti Fond

Jaga: