Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse kevadkonverents

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Eestis kuni aastani 2023
pühendatud Eesti 100. aastapäevale

 13.juunil 2018 kell 14
Hotell Euroopa Lääne-Euroopa saal
Paadi 5, Tallinn

13.40–14.00    Tervituskohv

14.00–14.10     Sissejuhatus. Reet Laja, ENUT juhatuse esinaine

14.10–14.50    Aasta sooteadliku MTÜ väljakuulutamine. Kutsutud ka kõik varasemad tiitlikandjad

14.50–15.50    Sooteadlik ja kaasav eelarvestamine kohalikul tasandil
                         Eesti Linnade ja Valdade Liidu plaanid täna. Jüri Võigemast, liidu tegevdirektor

                        Ülevaade OECD uurimusest. Reet Laja, ENUT

Arutelu:        Reet Laja, ENUT; Liivi Pehk, EL ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus; Jüri Võigemast, ELVL;
                        Ott Kasuri  ELVL; Uno Silberg, Eesti Maaülikool; Gea Kangilaski, Eesti Ametiühingute Keskliit

15.50–16.10    Kohvipaus

16.10–16.30     Ajas rändamine – naiste ajaloo esiletoomine 

16.30–17.00     ENUTis käsitlemisel olev uus valdkond:  naised, mehed ja sport.
                           Els Heile, ENUT projektijuht; Velda Buldas, Tartu Ülikooli doktorant

17.00–17.15      Kokkuvõtted. Konverentsi lõpetamine

Hea ilma korral järgneb jalgsimatk Kadriorus – Eesti ajalugu mõjutanud naisi ja nendega seotud paiku avastades

Registreerimine 8. juunini:  enut.ee/kevad2018

 Konverents toimub projekti „ENUT ja partnerid tegutsemas soolise võrdõiguslikkuse, tasakaalus ja demokraatlikult areneva ühiskonna eest” raames.
 Konverentsi rahastavad Hasartmängumaksu Nõukogu ja Fr. Eberti Fond

 

Jaga: