Eesti Naisteühenduste Ümarlaud – 10!

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ) asutati 16. augustil 2003.a. Viljandis, kui ENÜ koostööleppele kirjutasid alla 20 naisorganisatsiooni esindajad.

Eesti Naistoimetajad liitusid ENÜ-ga 2006. aastal. Volitatud esindajad Piret Mäeniit ja Merike Viilup.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud on avatud ja demokraatlik naiste ühenduste koostöö vorm, mille sihiks on kujundada naiste ühised seisukohad olulistes ühiskonnaelu küsimustes ja dialoogis avaliku võimuga edendada osalusdemokraatiat ning naiste ja meeste võrdõiguslikkust.

Ümarlaud tunnustab oma tegevuses võrdväärselt kõiki naiste ühendusi sõltumata nende juriidilisest staatusest ja teeb koostööd kõigi aktiivsete naistega, kes soovivad ühiskonnaelus kaasa rääkida.

Ümarlaud järgib ÜRO IV Naiste Maailmakonverentsi  Pekingi platvormis püstitatud eesmärke naiste õiguste tagamisel ja naiste ning meeste võrdõiguslikkuse saavutamisel ning Euroopa Nõukogu,  Euroopa Liidu  ja EWL (European Women’s Lobby) eesmärke ja põhimõtteid.

Kümnendat tegevusaastat tähistatakse ENÜ suvekoolis

24.-25. augustil  2013 Raplamaal Alu mõisas.

Esialgne kava

Laupäev, 24. august

11.00 – 12.00 Saabumine,majutus
12.00 – 12.30 Lõuna
12.30 – 14.30 Avamine, tutvumisring
Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise võrgustiku projekti tutvustus.
Võrdne kohtlemine- mis see on?
Diskussioon ja praktiliste näidete analüüs
Harda Roosna
Merle Albrant
Kadi Viik
14.30 – 15.00 Kohvipaus
15.00 – 16.00 ENÜ 2003-2013 tegevuste kokkuvõte- järgmise kümne aasta strateegia arutelu sissejuhatuseks Eha Reitelmann
Harda Roosna
Laine Tarvis
Tiiu Soans
16.00 – 16.30 Kohvipaus
16.30 – 18.00 Kokkuvõtted ENÜ volitatud esindajate ajurünnakust maikuus.
Koostööpartnerite ootused ENÜle: SOM, võrdõiguslikkuse volinik jt
Harda Roosna
Liina Kanter jt
18.00 Päeva kokkuvõte Eha Reitelmann
Harda Roosna
19.00 Õhtusöök, ENÜ 10. sünnipäeva pidu

Pühapäev, 25. august

09.00 – 10.00 Hommikusöök
10.00 – 11.30 ENÜ  järgmise 10 aasta eesmärkide ja tegevuste arutelu Ülle-Marike Papp
Riina Kütt
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 12.45 Arutelu jätkub Ülle-Marike Papp
Riina Kütt
12.45 – 13.30 Lõuna
13.30 – 14.00 Kokkuvõte arutelust Ülle-Marike Papp
Riina Kütt
14.00 – 15.00 ENÜ 2013 – teise poolaasta tegevuste arutelu Eha Reitelmann
15.00 Lõpetamine
Jaga: