Eesti Ajakirjanike Liit tähistab sajandat aastapäeva

Eesti Ajakirjanike Liit (EAL) alustas oma sajanda aastapäeva tähistamist 8. mail koosviibimisega Okupatsioonide ja Vabaduse Muuseumis Vabamu.

Esmalt võeti arutluse alla ajakirjanduse roll ja arengud Eestis ning mujal maailmas. Eesti olukorda tutvustasid Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor Mart Raudsaar, aeglase ajakirjanduse väljaande Edasi.org eestvedaja Janeck Uibo, eesti noorte ajakirjanike ühenduse esindajad. Euroopa vaatenurka pakkus Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni (EFJ) president Mogens Blicher Bjerregård. Vestlust juhtis EALi esimees Helle Tiikmaa.

„Rahvusvaheline Ajakirjanike Föderatsioon (IFJ) on võtnud fookusesse võtnud ajakirjanduses valimiste vaba, ohutu ja sõltumatu kajastamise kaitse. On väga muret tekitav, et peame nüüd Eestis rääkima üleüldiselt ajakirjanike vabast ning ohutust, hirmuta töötamisest ja suhtlemiskultuurist laiemaltki,“ ütles Tiikmaa. „Ka nüüd, sada aastat peale ajakirjanike ühenduse loomist Eestis on meie tööala inimeste solidaarsus oluline – nii ajakirjanike kui ajakirjanduse juhtide tasemel.“

Koosviibimisel osales ka enam kui poolsada esindajat Euroopa ajakirjanike organisatsioonidest ja Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni juhtkonna. Arutlusele järgnes keskustelu vabas õhkkonnas.

1919. aastal asutatud EAL on Eesti vanimaid loomingulisi töötajaid ühendavaid organisatsioone, kuigi alates „Loovisikute ja loomeliitude seaduse“ vastuvõtmisest 2005. aastal jäetud välja poliitiliselt tunnustatud loomeliitude seast. EFJ ja IFJ liikmena esindab EAL Eesti ajakirjanike huve rahvusvahelisel tasemel. 8. mai pärastlõunal pidas EAL korralist aastakoosolekut ERRi pressikeskuses.

9.-10. mail toimus Riigikogu konverentsisaalis Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni aastakoosolek, kus valitakse kolmeks aastaks uus EFJ juhatus. EFJ ühendab Euroopas 44 riigist 72 ajakirjanike liitu ja assotsiatsiooni, kokku enam kui 300 000 ajakirjanikku.

Foto: Merike Viilup

Jaga: