Eesti Ajakirjanduse Akadeemiline Selts (EAAS) ja Eesti Ajakirjanike Liit (EAL) taotlevad jätkuvalt ajakirjanduse sihtkapitali taastamist

Pressiteade

17.august 2018

EAASi esimees Maarja Lõhmus ja EALi esimees Helle Tiikmaa selgitasid täna Kultuurkapitali Nõukogu istungil nõukogu liikmeile ajakirjanike loome- ja õppetoetuste vajadusi ning põhjendusi. Tegemist on järgmise sammuga protsessis, mis algas enam kui aasta tagasi.

„Eestis vajab majandus- ja poliithuvidest sõltumatut, autonoomset ajakirjandusvälja, kus kasvaks ajakirjanduse osa,“ ütles Lõhmus, „Seetõttu, ja kuna ajakirjanduse sihtkapital oli olemas ka enne Teist maailmasõda, tuleb see ka taastada.“

EAAS ja EAL on korduvalt avaldanud arvamust, et kuna ajakirjandus on vaieldamatult kultuurivälja osa, vajavad ajakirjanikud, eriti vabakutselised ajakirjanikud ka teiste loovisikutega samalaadset toetust.

Nõukogu peamiseks murekohaks oli ajakirjanike töö tulemuse viimine auditooriumini. „Tänapäeval on tehnoloogiliselt palju võimalusi, seega ei tohiks me ennetavalt piirata oma väljundeid ehk langeda kanalipimedusse,“ sõnas Tiikmaa. „Meie eesmärk on luua võimalused mitmekesiseks ajakirjandusväljaks.“

Mullu 30. mail esitasid EAAS ja EAL Kultuurkapitalile ja kultuuriministrile ettepaneku ajakirjanduse sihtkapitali taastamise kohta, mille järel toimunud kohtumisel kultuurkapitali juhi Kertu Saksaga käesoleva aasta 13. veebruaril esitati toetusprogrammi kaalumise eeltingimusena projekti- ja koolitusteemade olemasolu. EAAS ja EAL koostasid sihtkapitali põhimõtted koos teemadega aprilli lõpuks, kuid Kultuurkapitali nõukogu ei pidanud neid piisavaiks. 17. juunil EAASi ja EALi vastuskirjas tehti ettepanek arutada teemat nõukogu koosolekul ühiselt.

Pikemalt saab ajakirjanduse sihtkapitali lugu lugeda EAASi 2017. a aastaraamatust.

Lisainfo:

Helle Tiikmaa
Eesti Ajakirjanike Liidu esimees
53339699
helle@eal.ee

Maarja Lõhmus
Eesti Akadeemiline Ajakirjanduse Selts

5255055
maarja.lohmus@ut.ee

Jaga: