EAL toetab IFJ üleskutset ajakirjanikele vastutustundlikult teavet edastada

Eesti Ajakirjanike Liit toetab Rahvusvahelise Ajakirjanike Föderatsiooni üleskutset ajakirjanikele vastutustundlikult teavet edastada.

Praegu, kui Corona-viiruse (COVID-19) kajastused üleilmselt täidavad valdava osa pressikajastustest, kutsub Rahvusvaheline Ajakirjanike Föderatsioon (IFJ) meediat üles näitama vastutustunnet ja hoiduma põhjendamata paanika tekitamisest, mis olukorda keerulisemaks muudaks.  

Üleilmses kiires uute haigestumisjuhtumite sagenemises peab IFJ meedia ülesandeks anda kodanikele kontrollitud, tõest ja faktipõhist materjali ja vältida kõmulist kajastust, mis võib viia üleüldise paanika ja hirmuni. 

Katastroofide ja epideemiate ajal kasvab ajakirjanduseetika koodeksi järgimise tähtsus suuremaks kui kunagi varem. Üleilmsesse IFJ Ajakirjanduseetika koodeksisse koondatud põhimõtted on parimaks vastumürgiks sotsiaalmeedias ringleva väärinfo, libauudiste ja vandenõuteooriate vastu. Nagu esimeses artiklis seisab: „Ajakirjaniku esmane kohustus on austus faktide ja avalikkuse õiguse vastu teada tõest infot.“.  

Ajakirjanikud ja meedia peavad edastama fakte ja kasutama usaldusväärseid teaduslikke allikaid, vältimaks spekulatsioone. Tuleks vältida hirmu sisendavat sõnastus, mis võib alarmeerida ega vasta reaalsusele. Ajakirjanikud peaksid eriliselt arvestama ka nakatunud inimeste privaatsusega. 

Samal ajal kutsub IFJ üles ametivõime ja tervishoiu institutsioone andma õigeaegset ja avatud teavet, tagamaks ajakirjanikele juurdepääsu kogu informatsioonile. 

IFJ peasekretär Anthony Bellanger ütles: “Ajakirjaniku vastutus auditooriumi ees on tähtsam kui ükski muu vastutus. Meedia saab parandada avalikkuse teadlikkust corona-viiruse olukorra osas, edastades probleemist põhjalikult harivat, hoiatavat ja informeerivat materjali. Sel moel on nad ka osaks lahendusest. Praeguses olukorras on meil võimalus taaskord demonstreerida kodanikele kvaliteetse ja eetilise ajakirjanduse väärtust.”.

Just eriolukorras peab valitsus- ja teadusasutuste info olema ajakirjanikele kiiresti ja algallikatest kättesaadav, sõnas Eesti ajakirjanike liidu esimees Helle Tiikmaa.. „Ainult põhjalikult informeeritud ajakirjanikud saavad täita oma ülesannet kriitiliselt, ausalt ja faktipõhiselt toimuvat edastada ning analüüsida. Kui teavet kinni hoitakse, hakkavad paratamatult vohama kuulujutud,“ ütles Tiikmaa. „Praegu eralduvad terad sõkaldest ehk kvaliteetajakirjandus meediast oma käsitlusviisides ja materjalides – Eesti ajakirjandus töötab avalikkuse huvides, toetudes faktidele ja usaldusväärsetele allikatele.“

Lisainfo:
Helle Tiikmaa
helle@eal.ee
53330999
IFJ +32 2 235 22 16

Jaga: