EAL pressiteade: ajakirjandusvabadus on ohus

Eesti Ajakirjanike Liidu (EAL) juhatus peab tõsiseks ohuks Eesti ajakirjandusvabadusele Harju maakohtu otsust trahvida uudise avaldamise eest kahte Eesti Ekspressi ajakirjanikku. 

„Ajakirjanikel peab olema õigus avalikkusele olulist infot avaldada ka siis, kui see on mõne institutsiooni või isiku jaoks problemaatiline, tingimusel, et avaldatavad faktid vastavad tõele ja eelnevalt ei ole sõlmitud ajakirjanikega kokkulepet, et info ei ole avaldamiseks,” ütles EALi esimees Helle Tiikmaa. „Me ei saa mingil juhul nõustuda n-ö vaikiva eeldusega, et info avaldamiseks on alati esmalt vaja kelleltki luba küsida.“

Harju Maakohus määras rahatrahvi Eesti Ekspressi ajakirjanikele Tarmo Vahterile ja Sulev Vedlerile ning ajalehe kirjastajale Ekspress Meedia, sest 25.märtsil avaldati lehes uudis Swedbanki endisele juhatusele esitatud kahtlustusest rahapesus. Iga trahvi summaks on 1000 eurot. Ajakirjanikud ja kirjastaja vaidlustasid otsuse.

Jaga: