Arutluskoosolek “Ajakirjandus ja võim” 

Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi (EAAS) ja Eesti Ajakirjanike Liidu (EAL)

ühine arutluskoosolek 23. märtsil 2018 kell 13-16 Tallinnas Riigikogu konverentsisaalis

Ajakirjandus ja võim 

Ajakirjandus, poliitika ja võim: vastastikused mõjud ja toimimised

Mõned kesksed märksõnad ja küsimused aruteluks:

 • Kas ajakirjandus ja poliitika tegutsevad ühisel väljal või on kumbki oma huvide eest omal väljal?
 • Milline on ajakirjanduse roll poliitilise võimuvõitluse väljal?
 • Millised on ajakirjanike ootused poliitikutele, Riigikogu liikmetele ning millised on Riigikogu liikmete ootused ajakirjanikele?
 • Eesti ajakirjanduse põhitunnused võrreldes Soome ja Venemaaga?
 • Vaikuse spiraal (Elisabeth Noelle-Neumanni järgi) Eesti poliitilisel väljal – mis on ajakirjanduse võimalused ja rollid?
 • Millised on meedia kui või(s)tluskära võimendamise psühholoogilised ja sotsiaalsed tagajärjed?
 • Kuivõrd võiks Eesti avalikku ruumi iseloomustada nii – äärtes oma mõjuvõimu suurendamise eest või(s)tlevad rühmad, keskel vaikiv rahvas?
 • Kuidas toetab/ei toeta olemasolev regulatsioon ajakirjanikke poliitilisel väljal?
 • Milline võiks olla Eesti ajakirjandusavalikkuse edasine areng?
  Milliseid arengusuundi võime oletada enne ja pärast 2019. a valimisi?
 1. Ettekanne – Tiit Hennoste
 2. Paneel – Mari-Liis Jakobson, Andres Kõnno, Helle Tiikmaa
 3. Arutelu, milles osalevad lisaks EAAS-i ja EAL-i liikmetele mõned Riigikogu liikmed ning poliitika- ja kultuuriajakirjanikud

Koosolekut modereerib Maarja Lõhmus

Riigikogu ruumidesse pääsemiseks (osavõtjate nimekirja koostamiseks) on vajalik osavõtjate eelregistreerimine. Palume registreeruda hiljemalt 21. märtsiks.

Arutluskoosolekule võtke kaasa isikudokument.


Registreerimisvorm
avaneb siin.

Foto: Paul Kuimet
Allikas: internet

Jaga: