Aktiivsena vananemise arengukava 2013–2020 soolise võrdõiguslikkuse aspektist

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)
Seminar-ümarlaud

20. novembril 2015
Hotell Euroopa Ida-Euroopa saal (Paadi 5, Tallinn)

KAVA

10.45 – 11.00 Tervituskohv
11.00 – 11.15 Sissejuhatus – seminar-ümarlaua eesmärgid ja sisu. Reet Laja, ENUT
Rahvastiku vananemise väljakutsed.
Luule Sakkeus, Eesti demograafia keskuse juhataja
11.45 – 12.15 Aktiivsena vananemise arengukava soolisest aspektist. Arutelu.
Mari-Liis Sepper
12.15 – 13.15 Aktiivsena vananemise arengukava Heaolu arengukava tööversioonis.
Arutelu. Eha Lannes, Sotsiaalministeerium
13.15 – 13.45 Lõunapaus
13.45 – 14.15 Aktiivse vananemise toetamine. Tartu Rahvaülikooli NordPlus projekti näitel.
Arutelu. Ingrid Leinus, Tartu Rahvaülikool
14.15 – 14.40 Vanemaealiste koolitusest. Kas mehed on diskrimineeritud?  Arutelu.
Tiina Tambaum, Eesti demograafia keskus; Tiina Jääger, Eesti Vabaharidusliit
14.40 – 15.00 Kokkuvõtted

Osavõtt on tasuta.

Registreerida enut@enut.ee  hiljemalt 17. novembril.

Konverents  toimub projekti „ Sooline võrdõiguslikkus (kodaniku)ühiskonna prioriteetide hulka!“ raames.Projekti rahastavad Hasartmängumaksu Nõukogu  j a Fr. Eberti Fond

Jaga: