Ajakirjanike ühendused kutsuvad valitsusi üles likvideerima töövägivalda

Rahvusvahelise Ajakirjanike Föderatsioon (IFJ)
Brüssel, 24. november 2021

Ajakirjanike ühendused kutsuvad valitsusi üles kiirendama ILO konventsiooni nr 190 ratifitseerimist

25. novembril tähistatava rahvusvahelise naistevastase vägivalla kaotamise päeva eel esitavad Rahvusvaheline Ajakirjanike Föderatsioon (IFJ) ja selle organisatsioonid valitsustele ülemaailmse üleskutse aidata likvideerida töövägivalda ratifitseerides ILO konventsiooni nr 190 vägivalla ja ahistamise kohta töömaailmas.

IFJ statistika kohaselt on peaaegu kaks kolmandikku naismeediatöötajatest kogenud tööga seoses hirmutamist, ähvardusi või väärkohtlemist nii otse kui ka  online – kolleegidelt ja ülemustelt, allikatelt, mõjuvõimsaltelt või anonüümsetelt sotsiaalmeedia kasutajatelt.

Need rünnakud on avaldanud jahutavat mõju sõnavabadusele, viinud naisajakirjanikud enesetsensuurini ning mõjutanud nende heaolu ja isiklikku elu. Neil on olnud laastavad tagajärjed ka pluralismile ja avalikkuse õigusele teada, kuna rünnakute ja tapmise hirmus paljud lood on jäänud rääkimata.

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) võttis 10. juunil 2019 vastu konventsiooni – ILO C190 vägivalla ja ahistamise lõpetamiseks töömaailmas ning soovituse 206. Mõlemad võivad tuua kaasa muutusi naisajakirjanike elus, keelates vägivalla töömaailmas. töömaailm. Praeguseks on konventsiooni ratifitseerinud vaid 8 riiki – Argentina, Ecuador, Fidži, Soome, Namiibia, Somaalia, Hispaania ja Uruguay.

IFJ soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esimees Maria Angeles Samperio: “On vaja, et valitsused kogu maailmas ratifitseeriksid selle konventsiooni ja soovituse 206 võimalikult kiiresti. Et töövägivalda käsitletaks tervise- ja ohutusprobleemina ning sellega ka tegeletaks. ILO konventsioon 190 võib muuta uudistetoimetused vägivallavabadeks tsoonideks, mida ajakirjanduses on hädasti vaja.

Kampaania raames jagavad IFJ soolise võrdõiguslikkuse nõukogu liikmed selgitusi, miks on konventsiooni ratifitseerimine sellistes riikides nagu Kanada, Küpros, Kreeka, Peruu ja Portugal ülioluline, rõhutades muuhulgas ka kiireloomulist võitlust Internetis toimuva ahistamise ja majandusliku vägivalla vastu.

IFJ peasekretär Anthony Bellanger: “Vägivald töömaailmas on tervise- ja ohutusprobleem, millele meedia tööandjad peavad reageerima. Oleme juba mitu aastat teinud kampaaniat teiste ülemaailmsete liitude föderatsioonidega C190 vastuvõtmise nimel, nüüd kutsume üles valitsusi kogu maailmas võtma vastutuse ja kiirendama selle ratifitseerimist ning vastavalt muutma  siseriiklikke õigusakte.

Klõpsake siin, et pääseda juurde IFJ kampaaniale ILO konventsiooni nr 190 kohta.

Click here to access the IFJ’s campaign on the ILO Convention 190.

Jaga: