Ajakirjanike stipendiumiprogramm

Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi Agnes Kultase stipendiumifondi stipendiumile ajakirjanikelt, kes soovivad end täiendada uuriva ajakirjanduse vallas.

 Agnes Kultase stipendiumifond on asutatud Igor ja Heli-Kristy Ilinsky poolt 2010. aastal eesmärgiga:

  • toetada üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika ja Euroopa ülikoolis.
  • toetada ajakirjanike enesetäiendamist uuriva ajakirjanduse vallas.

Taotlusi võetakse vastu ajakirjanikelt, kes soovivad ennast täiendada uuriva ajakirjanduse vallas.
Jagamisele tuleb 5000 eurot, mis jaguneb stipendiaadi või stipendiaatide vahel vastavalt halduskogu otsusele.

Taotlused VAATAB läbi fondi halduskogu koosseisus: Mall Jõgi, Kadri Liik ja Enno Tammer.

Agnes Kultase stipendiumifondi stipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused:

  • Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi rahalise toetuse taotlemise ankeet http://www.erkf.ee/taotlejale/info/ankeet
  • taotluse põhjendusena motivatsiooniessee – lühikeses essees pikkusega kuni 2 lehekülge kirjeldage oma enesetäiendamise eesmärki.
  • erialane CV
  • eelarve
  • praktika puhul mõne meediainstitutsiooni juures esitada vastu võtva meediainstitutsiooni poolne kinnituskiri praktikakoha olemasolu kohta ning kavandatava praktika kirjeldus
  • kursuste puhul neid korraldava asutuse või organisatsiooni kinnituskiri
  • kui taotlejal on ilmunud artikleid vm, lisada vastav nimekiri eraldi lehel

Taotluste vastuvõtt lõpeb esmaspäeval, 15. oktoobril 2018.

Taotlusi saab esitada meili teel post@erkf.ee või posti teel Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond aadressil: Ants Lauteri 7-13, 10145 Tallinn.

Lisaks Agnes Kultase stipendiumifondile toetavad ajakirjanikke Oskar Lõvi fond ja Ülo Ignatsi fond. Vastav info manuses ja sihtasutuse kodulehel www.erkf.ee

Täiendav info
Maarika Vellomäe
Vastutav sekretär
6013428

Jaga: