Ajakirjanike stiepndiumid

Eesti Rahvuskultuuri Fondis (ERKF) on alanud järjekordne stipendiumite ja toetuste taotlusvoor.

Vabakutselised ajakirjanikud saavad sel aastal taas taotleda Andres Küngi fondist stipendiumi loomingulise tegevuse toetuseks. Stipendiumi suurus on 1000 eurot. Taotlus tuleb esitada Rahvuskultuuri Fondile 15. oktoobriks. Stipendiumi saaja valib Eesti Ajakirjanike Liidu (EAL) juhatus ja eelistatud on konkreetse tegevusplaaniga taotlused.

Andres Küngi Fond on asutatud 2006. aastal Lili Kaelase (1919−2007) poolt Andres Küngi (1945−2002) mälestuseks. 2017.aastal määras EALi juhatus stipendiumi Martin Viirandile. 2018. aastal stipendiumi välja ei antud.

Lisaks Andres Küngi stipendiumile on ajakirjanikel võimalik taotleda ERKFi kaudu veel stipendiume järgmistest fondidest: Ülo Ignatsi fondist, mille eesmärgiks on toetada vaba ajakirjandust, Oskar Lõvi fondist, mis toetab spordiajakirjanikke, humanistlike taotluste toetuseks asutatud Päevaleht „Kaleva“ fondist, ajakirjandust ning kirjandust toetavast Sini-valgest fondist ja Agnes Kultase fondist, mis toetab lisaks politoloogidele ka uuriva ajakirjanduse vallas ajakirjanike enesetäiendust ning ajakirjandusüliõpilaste välisõpet.  

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt post@erkf.ee, posti teel ja sihtasutuse kontoris aadressil:
Ants Lauteri 7-13 (II korrus)
10145 Tallinn
ERKFi kontor on avatud tööpäeviti kell 10-16

Täpsemalt saab lugeda taotluste vastuvõtu kohta: http://www.erkf.ee/taotlejale/info

Lisateave:
Eesti Rahvuskultuuri Fond
601 3428
post@erkf.ee

Jaga: