Ajakirjanike liit mõistab hukka rünnakud prof. Irja Lutsari vastu

EAL juhatus prof. Irja Lutsari vastase vaenu õhutamisest

Eesti Ajakirjanike Liidu juhatus mõistab hukka maski- ja vaktsiinivastaste ühe eestvedaja Andrei Vesterineni algatatud rünnakud professor Irja Lutsari vastu.

Meie hinnangul on jurist, õigusbüroo juhtivpartner Vesterinen kuritarvitanud teadlase usaldust, avaldades isikliku telefonivestluse Facebookis ja end läbipaistvaks meediaks nimetava Telegram.ee portaalis.

EAL-i juhatus kaitseb igal võimalikul moel sõnavabadust, aga me oleme ka kindlal seisukohal, et vastutus käib sammu võrra vabadusest ees. Vaba ja sõltumatu ajakirjandus järgib oma tegevuses kindlaid reegleid ja eetikanorme, mille rikkumisega Telegram.ee järjekordselt tõestas oma selget kuuluvust ebaajakirjanduse hulka.

Ühineme ka Eesti Teaduste Akadeemia presidendi akadeemik Tarmo Soomere hinnanguga, et  taoline isiklik rünnak teadusnõukogu liikme vastu on kindel valik, mille eesmärgiks on tippteadusliku lähenemise diskrediteerimine ja sel teel Eesti riigi kriisiga tegelemise nurjamine. Meie hinnangul peavad selle juhtumi uurimisega tegelema põhjalikult õiguskaitseorganid.

Foto Siim Lõvi (ERR)

Jaga: