Ajakirjanike liit vaigistuskaebuste direktiivi probleemidest

Eesti Ajakirjanike Liit (EAL) pöördus justiistminister Kalle Laaneti poole sooviga, et Eesti toetaks vaigistuskaebuste direktiivi sellist teksti, mis kaitseb ajakirjanikke paremini vaigistuskaebuste vastu.

„Terves Euroopas on nii ajakirjanikud isikutena kui ka meediaväljaanded aina enam õigusliku ahistamise sihtmärgiks ja see on ajakirjandusvabaduse survestamisel üks tõsisemaid ohte. Arvame, et kuigi Eestis on vaigistuskaebuste probleem praegu väiksem kui mõnes teises ELi riigis, siis ei tähenda see, et ennetavalt ei peaks sellele tähelepanu pöörama,“ ütles EALi esimees Helle Tiikmaa.

Pöördumise ajendas Euroopa Liidu Nõukogu 9. juunil vastuvõetud seisukoht, mis nõrgendas oluliselt direktiivi algset teksti ja eesmärke. Eelkõige jääb ajakirjanike ja meediaväljaannete kaitseks loomata tõhus ja piisav kaitseraamistik järgmiste muutustega:

1) Euroopa Komisjoni „ülepiirilise“ mõiste eemaldamine jätab direktiivi kohaldamisalast välja enamiku vaigistuskaebuste juhtumitest.

2) „Selgelt põhjendamatute juhtumite“ väga piirav määratlus nõrgestab oluliselt tervikteksti, eriti olulist varajase tagasilükkamise mehhanismi, ning vähendab sihtmärgile kättesaadavat kaitset. Lisaks ei taga Nõukogu seisukoht sihtmärgile varajase tagasilükkamise menetluse kiiret läbiviimist.

3) Tekitatud kahju korvamise hüvitise väljajätmine on veel üks katse nõrgendada vaigistuskaebuste sihtmärkide kaitset.

Ajakirjanikke kaitseks paremini selline direktiiv, mille teksti kohandataks vastavalt Euroopa õigusekspertide soovitustele. Pöördumisega toetab EAL Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni veetud kampaaniat vaigistuskaebuste direktiivi kaitsevõime karmistamiseks. Euroopa Parlament hääletab vaigistuskaebuste direktiivi üle 10. juulil.

Jaga: