Academia Journalistica aukoodeks – 40!

 19. mail 2020 möödub 40 aastat, kui Tartu ülikooli ajakirjandustudengid lõid koos piduliku traditsiooni: igal aastal kirjutavad tulevased ajakirjanikud sel päeval alla  Academia Journalistica aukoodeksile. Ühtlasi on 19. mai ajakirjandusprofessor Juhan Peegli sünnipäev.

Ajakirjanike aukoodeks on üle aegade kehtivate ajakirjanduse printsiipide kogu nagu Hippokratese vanne arstidel.
Aukoodeksile allakirjutamine on professionaalse ajakirjaniku teekonna algus, mis märgib teadlikkust oma kohustustest ühiskonna ja inimeste ees.

Praegusel ajal on suur vajadus tunda ajakirjanikuna end vastutavana Eesti ajakirjanduse ja ühiskonna käekäigu eest.  Academia Journalistica aukoodeks on taas ülimalt oluline. Mullu, Juhan Peegli 100. sünniaastapäeval soovisid noored ajakirjanikud aukoodeksile allakirjutamise võimalust.

Ajakirjanike Juhanipäeval, 19. mail, tähistame Academia Journalistica aukoodeksi loomist ja traditsiooni uuendamist. Sel aastal möödub ka 30 aastat ajast, mil ajakirjanikud asutasid Akadeemilise Ajakirjandusseltsi, mis peab igal aastal 4-5 arutamiskoosolekut ja annab välja aastaraamatut.

Academia Journalistica aukoodeks

1. Ma ei unusta, et selle järgi, milline olen mina, otsustatakse, milline on Academia Journalistica.
2. Ma ei tee ajakirjandust endale ega ülemustele, vaid oma rahvale.
3. Ma kaitsen oma tegevusega avalikkust ja tõde.
4. Ma ei propageeri neid väärtusi, mida ma ise õigeks ei pea.
5. Ma püüan enne avalikku sõnavõtmist jõuda asja juurteni.
6. Ma võitlen tardumuse vastu ajakirjanduses ja elus.
7. Ma ei pea ausaks millegi tegemist karjääri pärast.
8. Ma ei õienda ajakirjanduse kaudu isiklikke arveid ega taotle omakasu.
9. Ma suhtun oma loo kangelasse kui inimesse, mitte kui materjali.
10. Ma austan mitte ainult enda, vaid ka teiste õigust isiklikele arusaamadele.
11. Ma hindan nii enda kui teiste aega.
12. Ma aitan Academia Journalistica liikmeid.
13. Ma jään Academia Journalistica liikmeks ka pärast osakonna lõpetamist.

Maarja Lõhmus
Eesti Akadeemiline Ajakirjanduse Selts

Jaga: