20 aastat ÜRO neljandast ülemaailmsest naiste konverentsist

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)
Konverents

20 aastat ÜRO neljandast ülemaailmsest naiste konverentsist
“Naised soolise võrdõiguslikkuse, arengu ja rahu eest” 
(04.–15.09.1995 Pekingis)

15. septembril  2015
Restoran Tuljak, Pirita tee 26e, Tallinn

PÄEVAKAVA

14.30–15.00 Tervituskohv
15.00–15.15 Sissejuhatus: 20 a ülemaailmsest naiste konverentsist Pekingis
Reet Laja, ENUT juhatuse esinaine, Pekingi delegatsiooni liige
15.15–16.00 Tagasivaade Pekingi sündmustele 1995 delegatsiooni liikmete jt osavõtjate pilgu läbi
Heino Ainso, Ivi Eenmaa, Valve Kirsipuu, Tiia Kriisa, Reet Laja, Merle Malvet, Helle Niit, Siiri Oviir (delegatsiooni juht), Barbi Pilvre, Meelike Saarna jt
16.00–16.45 Kui ligidal on Eesti ühiskond soolisele võrdõiguslikkusele?
Areng raportite võrdluse alusel:
“Eesti naised muutuvas ühiskonnas” 1995, Reet Laja
“Teel tasakaalustatud ühiskonda: naised ja mehed Eestis” 2000 ja 2010,Ülle-Marike Papp
Peking 20 – arengud ja väljakutsed, Käthlin Sander
16.45–17.00 Vaheaeg
17.00–17.20 Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna ülesannetest ja tegevuskavast (sh Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukavast  2016–2023) Katri Eespere, Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitika osakonna juhataja
17.20–17.40 Valitsuse eesmärgid soolise võrdõiguslikkuse edendamisel
Margus Tsahkna, sotsiaalkaitse minister
Küsimused, vastused
17.40 – 18.30 ÜRO JN resolutsiooni 1325 “Naised, rahu ja julgeolek”
Marina Kaljurand, välisminister
18.00–19.00 Võtame päeva kokku ühise einega

Võimalus tutvuda Pekingi konverentsi materjalide ja meenetega.

Konverents  toimub projekti „ Sooline võrdõiguslikkus (kodaniku)ühiskonna prioriteetide hulka!“ raames.

Projekti rahastavad Hasartmängumaksu Nõukogu  ja Fr. Eberti Fond

Lisaks

ÜRO neljandal ülemaailmsel naiste konverentsil Pekingis 1995. aasta septembris võtsid konverentsil osalenud valitsused vastu Pekingi deklaratsiooni ja tegevusplatvormi, mida edaspidi järgida ja täita.

Pekingis vastuvõetud tegevusplatvorm kujutab endast meetmete kava, mis on suunatud naiste täisväärtuslikule osalemisele ühiskonna elus (vt ÜRO dokument inglise keeles http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf, tegevuskava täistõlget eesti keelde http://www.enu.ee/enu.php?keel=1&id=147).

Eesti aruannet 2009–2014 tegevuskava täitmise kohta saab lugeda: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/publication/Estonian__National_Review_of_the_Implementation_of_the_Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus käsitleb sel aastal mitmel üritusel Pekingi tegevuskava ja selle täitmist nii Eestis, Euroopa Liidus kui ka kogu maailmas.

Jaga: